31/7/08

Μετά από καιρό και η WWF για το Θριάσιο

Μέσα από μια κινητοποίηση διαρκείας στην οποία μετέχουν όλοι οι δήμοι του Θριάσιου, στην οποία συμπαρίστανται κινήσεις πολιτών από όλη την Αττική και την οποία συντονίζει η Επιτροπή Αγώνα ήρθε τελικά και η ανακοίνωση της WWF σαν μια επιπλέον εκδήλωση συμπαράστασης.


(διαβάστε τo κείμενο της WWF)