4/1/15

Οι φήμες βγήκαν αληθινές. Τα μπάζα από τις εκσκαφές του Μετρό στο Μελετάνι!

Ecoeleusis

Κι όμως οι φήμες βγήκαν αληθινές! Τα μπάζα από τις εκσκαφές της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προορίζονται για το Μελετάνι. Παρασκηνιακά και αθόρυβα, χωρίς τη στοιχειώδη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των Δημοτικών Συμβουλίων, τόσο η πολιτεία όσο κι ο «εθνικός εργολάβος», προκειμένου να επιλύσουν το πιεστικό πρόβλημα της τελικής διάθεσης μπαζών από τις εκσκαφές (τόσο του μετροπόντικα, όσο και τις συμβατικές) του Μετρό, σκέφθηκαν για άλλη μια φορά τη …δυτική λύση, ως την πλέον συμφέρουσα οικονομικά. Η σχετική εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεν αναρτήθηκε στο «Διαύγεια», ενώ το θέμα ουδόλως αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ή αντιπαράθεσης κατά την πρόσφατη προεκλογική τύρβη στην Μάνδρα, παρότι πολλοί γνώριζαν τα σχέδια και τις …φήμες.

Η ΕCOELEUSIS αποκαλύπτει σήμερα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη της περιοχής. Επιβάλλεται η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών, κυρίως από την Αντιπεριφέρεια, αλλά και από τους Δήμους Μάνδρας και Ελευσίνας, προκειμένου η τοπική κοινωνία μέσω των αιρετών οργάνων της και των κοινωνικών της φορέων να πάρει σαφή θέση. Σχετική επιστολή απέστειλε, τη Δευτέρα 29/12, η Κίνηση Πολιτών ΕCOELEUSIS στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ. Γ. Βασιλείου.
Τα γεγονότα.
Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον περασμένο Οκτώβριο, εγκρίθηκε μελέτη για την εναπόθεση, στην θέση «Μαλιαζέζα» (Μαύρο Βουνό) της ευρύτερης περιοχής Μελετάνι του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, 1.500.000 κυβ. μέτρων αδρανών υλικών, προϊόντων από τις εκσκαφές των σηράγγων, των σταθμών και των φρεάτων, της δυτικής επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό (από Χαϊδάρι, έως Πειραιά).
Η μελέτη (πλήρες αντίγραφο της οποίας κατέχει η ΕCOELEUSIS) φέρει τον τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης εξορυχθείσας και εξοφλημένης ανενεργού περιοχής Μεταλλείου Βωξίτη στην θέση «Μαλιαζέζα» Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της οριστικής Μεταλλευτικής παραχώρησης ΟΠ196 Αττικής με χρήση αυτής ως αποθεσιοθαλάμου για τα αδρανή προϊόντα εκσκαφής της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ».
Το έργο θα εκτελεστεί από την ΕΛΛΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ (θυγατρική της ΑΚΤΩΡ Α.Ε.), η οποία υπέβαλε προς έγκριση και τη σχετική μελέτη.
Ως σκοπός -σύμφωνα με τη μελέτη- προβάλλεται η περιβαλλοντική αποκατάσταση και η επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των εγκαταλειμμένων ορυγμάτων από την εξόρυξη του βωξίτη, στη θέση Μαλιαζέζα, μέσω της διάθεσης πλεοναζόντων αδρανών υλικών από την κατασκευή ενός έργου δημόσιας ωφέλειας. Μετά τα «αναγκαία αντιδιαβρωτικά και υδραυλικά έργα» θα επακολουθήσουν φυτευτικές εργασίες βλαστητικής αποκατάστασης.
Το έργο χαρακτηρίζεται «δασοτεχνικό» και φέρει την έγκριση του Δασαρχείου Αιγάλεω, το οποίο, με την παραπάνω απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ορίστηκε αρμόδιο για την παρακολούθηση και εποπτεία εκτέλεσης των εργασιών απόθεσης των αδρανών υλικών. Επίσης, η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής ορίστηκε αρμόδια για τις φυτευτικές εργασίες.
Τα δύο ορύγματα – λεκάνες της Μαλιαζέζας καταλαμβάνουν συνολική έκταση 81,5 στρεμμάτων. Αποτελούν μία από τις τρεις μεγάλες πληγές (οι άλλες δύο είναι νοτιότερα, στις θέσεις Λούτσα και Σωτηρόζα) στο ευρύτερο δασικό οικοσύστημα που άφησε το Μεταλλείο βωξίτη στην περιοχή Μελετάνι. Από τις αρχές τις δεκαετίας του ΄90 έχει εγκαταλειφθεί, χωρίς κανείς από τους εκάστοτε εκμεταλλευτές του εξοφλημένου μεταλλείου να προχωρήσει, όπως είχε υποχρέωση, στην αποκατάστασή του. Ο χώρος συχνά – πυκνά υποδέχεται ανεξέλεγκτες αποθέσεις διαφόρων αποβλήτων, ενώ οι δύο λάκκοι, χωρίς τη στοιχειώδη περίφραξη, εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων, λόγω του μεγάλου βάθους, της απότομης κλίσης των πρανών τους και των σημειακών κατολισθήσεων. Καθώς η φύση έχει αναλάβει μόνη της δουλειά, τα ορύγματα έχουν μερικώς δασωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι θύελλα αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας είχε ξεσπάσει, τόσο το 2003 όταν συμπεριελήφθη η ευρύτερη δασική έκταση του Μελετάνι στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τα απορρίμματα, όσο και το 2007 όταν επιχειρήθηκε η «αποκατάσταση» των ορυγμάτων τόσο της Μαλιαζέζας όσο και της Σωτηρόζας, μέσω της διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) και η κατασκευή του πρώτου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) της χώρας!
Το σχέδιο του 2007, της ΜANDRECO, περιελάμβανε την επεξεργασία και τελική διάθεση σε ετήσια βάση:
• 13.200 tn σκόνης σακόφιλτρων για 30 χρόνια και 4.500 tn «ιστορικών» αποθεμάτων.
• 40.000 tn σκωρίες εκκαμινευμάτων για τουλάχιστον 20 χρόνια και 80.000 tn «ιστορικών» αποθεμάτων.
Οι 2 λεκάνες της Μαλιαζέζας θα χρησιμοποιούνταν για τις σκόνες σακόφιλτρων και σκωρίες, ενώ η λεκάνη της Σωτηρόζας αποκλειστικά για σκωρίες.
Λόγω των αντιδράσεων, είχε διακοπεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης, ενώ το 2012 έληξε και η ισχύς της θετικής Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, που είχε εξασφαλίσει η MANDRECO. Όμως η πρόβλεψη του Περιφερειακού Σχεδιασμού συμπεριελήφθη και στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής, το οποίο, ωστόσο, δεν έχει προωθηθεί για τελική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η προτεινόμενη αποκατάσταση, μέσω χωματισμών από τις εκσκαφές της επέκτασης του Μετρό, είναι βέβαιο ότι αποτρέπει τη δυσμενέστερη χρήση της Μαλιαζέζας ως ΧΥΤΕΑ. Ωστόσο, όσο δεν ανακαλείται ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, όσο δεν συνεξετάζεται η περιβαλλοντική αποκατάσταση και των υπολοίπων πληγών που άφησαν πίσω τους τα μεταλλεία βωξίτη (στη Λούτσα, στη Σωτηρόζα κ.α), όσο δεν προτείνεται ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης του μοναδικού δασικού οικοσυστήματος, που βρίσκεται σε σχεδόν άμεση γειτνίαση με τη βιομηχανική ζώνη, τόσο θα μοιάζει περισσότερο ως εσπευσμένη και πρόχειρη λύση τελικής διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής και λιγότερο ως επαναφορά – έστω και μερική – του δασικού οικοσυστήματος.
Τα παραπάνω ενισχύονται από το γεγονός ότι δε δίνεται ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου, ενώ με έωλη επιχειρηματολογία το έργο εξαιρείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και, κατά συνέπεια, από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων! Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται ακροθιγώς από την εγκριθείσα μελέτη. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να υποεκτιμώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα από τις ημερήσιες διελεύσεις φορτηγών (από 96 έως και 309 διελεύσεις γεμάτων – άδειων φορτηγών την ημέρα, ανάλογα με τις τρεις περιόδους εκτέλεσης του έργου) μέσα στην επόμενη πενταετία και να μην προτείνονται ουσιαστικά μέτρα. Επιπλέον, καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για την τύχη των καταλοίπων αμμοβολών και άλλων αποβλήτων που έχουν απορριφθεί χύδην στις δύο λεκάνες της Μαλιαζέζας και στην παρακείμενη περιοχή!
Παρά το γεγονός ότι τόσο στην εγκριτική απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όσο και στις υποκείμενες διοικητικές πράξεις δε γίνεται καμία μνεία στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τα απορρίμματα και το έργο φαίνεται να αδειοδοτείται ανεξαρτήτως και αυτοτελώς, δεν παρέχεται καμία διασφάλιση γι’ αυτό.
Αντίθετα, στη μελέτη της ΕΛΛΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ γίνεται πολλές φορές αναφορά στο χαρακτηρισμό του χώρου ως «βέλτιστη θέση για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων στην Δυτική Αττική». Μάλιστα, αιτιολογείται η καταλληλότητα του χώρου για την απόθεση των προϊόντων εκσκαφής ως προβλεπόμενη από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ν. 3164/2003). Είναι προφανές ότι η θεώρηση αυτή τροφοδοτεί αρνητικές σκέψεις για την επιχειρούμενη αποκατάσταση, η οποία μπορεί να εκληφθεί ως έναρξη της υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού για τα απόβλητα από την Κερκόπορτα…
Η ΕCOELEUSIS τάσσεται υπέρ της συνολικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης των βλαβών, που άφησε πίσω της η μεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Μελετάνι. Όσο η πολιτεία αδρανεί και δεν αξιώνει από τους κατά νόμο υπόχρεους της αποκατάστασης την παρουσίαση και υλοποίηση, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, ενός συνολικού σχεδίου θεραπείας των πληγών, τόσο η περιοχή θα μεταβάλλεται σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης κάθε είδους αποβλήτων με τραγικές συνέπειες για όλη την δασική περιοχή.
Η δημόσια συζήτηση για το συγκεκριμένο σχέδιο της ΕΛΛΑΝ Α.Ε πρέπει άμεσα, χωρίς χρονοτριβή, να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας και με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

[...]

17/12/14

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λονδίνου: Οι φωτογραφίες της χρονιάς

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού φωτογραφίας της Άγριας Φύσης 2014 ανακοίνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Ο νικητής είναι Αμερικανός φωτογράφος Michael Nichols με την λήψη του από το Serengeti Εθνικό Πάρκο της Τανζανίας, όπου πέντε θηλυκά λιοντάρια λιάζονται μαζί με τα μικρά τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


[...]

2/12/14

Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του διαλυτηρίου στο Καλυμπάκι ύστερα από καταγγελία της ΕCOELEUSIS

H τεκμηριωμένη καταγγελία (3/7/2014) της Κίνησης Πολιτών ECOELEUSIS προς τις αρμόδιες αρχές έπιασε τόπο και η απόπειρα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) να εγκαταστήσει – από την πίσω πόρτα – νέο διαλυτήριο πλοίων στον χώρο του πρώην διαλυτηρίου Μπακόπουλου στο Καλυμπάκι, με πρόσχημα την ανέλκυση των ναυαγίων του Κόλπου της Ελευσίνας, στέφθηκε με παταγώδη αποτυχία!
Με χθεσινή (4/11/2014) απόφασή η Περιφερειάρχης Αττικής ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του διαλυτηρίου με ένα ακλόνητο σκεπτικό που εδράζεται πάνω στην καταγγελία της ECOELEUSIS και συμπεριλαμβάνεται στην σημαντική αυτή απόφαση.
Τον περασμένο Ιούνιο ο ΟΛΕ είχε επιχειρήσει να οικειοποιηθεί την άδεια του πρώην διαλυτηρίου Μπακόπουλου – η οποία παρέμενε σε ισχύ, παρότι το διαλυτήριο είχε παύσει την λειτουργία του από τις αρχές του 2011 – ώστε να επιτύχει την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός νέου διαλυτηρίου στο Καλυμπάκι, σε περιοχή που οι χρήσεις γης το απαγορεύουν.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ


Διακοπή λειτουργίας του διαλυτηρίου πλοίων της εταιρείας «Αφοι ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ» στην Βλύχα.

Με απόφαση της νέας Περιφερειάρχου (ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας) που εκδόθηκε χθες 4 Νοεμβρίου, επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας στο διαλυτήριο πλοίων του ΣΑΒΒΑ στην Βλύχα διότι, κατά παράβαση των όρων της άδειας λειτουργίας της, η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος Ελευσίνας από τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ).
Υπενθυμίζεται ότι η ρυπογόνος λειτουργία της μονάδας έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές, ενώ πάγιο και διαχρονικό αίτημα των φορέων της πόλης αποτελεί η εξυγίανση του χώρου της Βλύχας με την απομάκρυνση των «τριτοκοσμικών» ρυπογόνων δραστηριοτήτων.
Υπό αυτή την έννοια η διακοπή λειτουργίας του διαλυτηρίου αποτελεί θετικό βήμα στην κατεύθυνση της οριστικής απομάκρυνσης της δραστηριότητας. Καλείται ο ΟΛΕ να μην εγκρίνει πιθανή αίτηση της εταιρείας για εκ νέου παραχώρηση χερσαίας ζώνης για την συνέχιση λειτουργίας του διαλυτηρίου ώστε να συμβάλει έμπρακτα στην εξυγίανση της περιοχής της Βλύχας. Καλείται ο Δήμος να απαιτήσει από τον ΟΛΕ μέτρα εξυγίανσης της περιοχής και να μην παραχωρήσει εκ νέου χερσαία ζώνη για την συνέχιση λειτουργίας του διαλυτηρίου.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ[...]

26/11/14

Στο βωμό του κέρδους ζωές και περιβάλλον

Η ΑΝΙΚΑΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΠΑΖΛ

 Οι 200 «χωματερές-βόμβες» * Το «μαύρο κύκλωμα» * Η ανήμπορη πολιτεία * Τι πληρώνουν οι πολίτες

Του ΑΡΓΥΡΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ
 - Διασπαρμένες επικίνδυνες ουσίες απειλούν την υγεία - Πώς θησαυρίζει το «μαύρο κύκλωμα» των τοξικών αποβλήτων, και ο λογαριασμός που πληρώνουν οι πολίτες

Δειγματοληψίες σε εδαφοδεξαμενές με βιομηχανικά απόβλητα.Αυλίδα, νομός Ευβοίας
Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο παράγονται από 350.000 έως 650.000 τόνοι τοξικών αποβλήτων στη χώρα, κυρίως από τις 20 μεγάλες επιχειρήσεις
Οι Ελληνες πολίτες πληρώνουμε ακριβά και μάλιστα πολλές φορές το λογαριασμό της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, που βρίσκεται στα χέρια ενός «γνωστού άγνωστου» πολυπλόκαμου κυκλώματος απροκάλυπτης εγκληματικής δράσης κατά του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, με τεράστιους τζίρους νοθείας κατά κύριο λόγο των καυσίμων της βιομηχανίας, λαθρεμπορίας υλικών, φοροδιαφυγής και μαύρης εργασίας, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά πρόστιμα, που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ενωση, για την απουσία εθνικού σχεδίου και υποδομών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Νέα κονδύλια σε ιδιώτες που αναλαμβάνουν τώρα από το ΥΠΕΚΑ να καταγράψουν πάνω από 2.000 «τοξικές χωματερές» σε εννέα νομούς της επικράτειας.
Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την περισυλλογή αποβλήτων από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που γίνονται με δημόσιους πόρους, ενώ οι αποδεδειγμένα υπεύθυνοι μένουν στο απυρόβλητο. Επίσης πληρώνουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται στις τελικές τιμές των προϊόντων η υποχρεωτική μεταφορά αποβλήτων στο εξωτερικό, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρότατο εγχώριο και ξένο επιχειρηματικό τραστ μεταφοράς, που λέγεται ότι σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει τις κεντρικές αποφάσεις. Κυβέρνηση και υπουργείο Περιβάλλοντος, διαστρεβλώνοντας την ευρωπαϊκή πολιτική και προστατεύοντας ισχυρά και μικρομεσαία επιχειρηματικά συμφέροντα, έχουν καθιερώσει το δόγμα «ο ρυπαίνων... δεν πληρώνει».
Το μεγαλύτερο κόστος όμως που υποχρεωτικά πληρώνουν οι πολίτες είναι από τις συνέπειες των τοξικών αποβλήτων στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, με αυξημένους δείκτες θανατηφόρων ασθενειών, εκρηκτικές ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες υγείας, αλλά και την απαξίωση ιδιωτικών περιουσιών και ολόκληρων τουριστικών περιοχών.

Επικίνδυνα τοξικά απόβλητα στο ΧΑΔΑ Μεγάρων

Αφοπλιστική ανικανότητα
Η επίσημη πολιτεία, αντιμετωπίζοντας το εκρηκτικό πρόβλημα των επικίνδυνων αποβλήτων, διαχρονικά, με αφοπλιστική ανικανότητα πρωτοστατεί στην παγίωση αλλά και στη συνεχή διόγκωσή του, προσφέροντας εύκολες διαφυγές παράνομου κέρδους στους επιτηδείους, ιδίως την περίοδο της κρίσης. Χωρίς ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο διαχείρισης, εμφανίζεται επί σειρά ετών ανίκανη να βρει τις δύο άκρες του νήματος:
- Την αρχή, που είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής των αποβλήτων που παράγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Καταγραφή, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να γίνεται με σύστημα «on line» παρακολούθησης και διασταύρωσης των στοιχείων, βάσει των ποσοτήτων που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προμηθεύονται και να εμπορεύονται με νόμιμα παραστατικά και τιμολόγια, πρώτων και ενδιάμεσων υλών και των τελικών προϊόντων τους, στα πρότυπα της παρακολούθησης της βιομηχανικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του λεγόμενου χρηματιστηρίου ρύπων.
- Και το τέλος του νήματος, που είναι ο έλεγχος της τελικής διάθεσης των αποβλήτων. Πράγμα όμως που στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει μέχρι σήμερα, ούτε για πολλά επόμενα χρόνια, λόγω της παντελούς απουσίας κατάλληλων χώρων και ειδικών εγκαταστάσεων διάθεσης και επεξεργασίας των αποβλήτων. Η πρόβλεψη του πρωτόλειου σχεδιασμού, που κατάρτισε το υπουργείο Περιβάλλοντος το 2007 και παρά τις πιέσεις και τα βαριά πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρά την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών με νομοθεσία του 2012, έκτοτε παραμένει ανεφάρμοστος και ανεπίκαιρος, ήταν να δημιουργηθούν σε πανελλήνια κλίμακα δύο Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), ένας στο βορρά και ένας στο νότο.

[...]

8/7/14

240 χιλιόμετρα για τον αιγιαλό! Πρώτη στάση του υπερμαραθώνιου ο «Φονιάς» (Ελευσίνα Τρίτη 8 Ιουλίου, 8 μμ)Την Τρίτη, 8 Ιουλίου, στην παραλία «Φονιάς», στις 8 το βράδυ, υποδεχόμαστε με μουσική, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα  τον Ηθοποιό και Μαραθωνοδρόμο  Άγι Εμμανουήλ, που θα φτάσει στην Ελευσίνα – πρώτο σταθμό της  υπερμαραθώνιας διαδρομής  από τον Ισθμό μέχρι το Μαραθώνα, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Πανελλήνιου Δικτύου  «Ακτές Ώρα Μηδέν»,   κατά του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό και τις παραλίες.
Η ανεξάρτητη πρωτοβουλία “240 χιλιόμετρα για τον αιγιαλό” έχει ως στόχο την ανάδειξη της εξαιρετικής σημασίας του ελληνικού αιγιαλού ως κοινό αγαθό για όλους, καθώς και την ανάγκη προστασίας του από μελλοντική εντατική εκμετάλλευση.
Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, με χορηγούς τους αιγιαλούς της Αττικής και καύσιμο το θαλασσινό αεράκι, ο Άγης Εμμανουήλ, ηθοποιός και μαραθωνοδρόμος, θα τρέξει από τον Ισθμό μέχρι το Μαραθώνα. Ταυτόχρονα μια συμβολική σκυταλοδρομία αποτελούμενη από ενεργούς πολίτες, τοπικούς συλλόγους και φορείς μεταφέρουν το μήνυμα ότι η ενεργοποίηση και η ομαδική δράση των πολιτών ενάντια σε περιορισμούς της ελευθερίας και της ποιότητας ζωής τους, μπορεί να ανατρέψει οποιοδήποτε Νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της φυσικής κληρονομιάς μας. Σε κάθε έναν από τους σταθμούς διανυκτέρευσης και ξεκούρασης [Ελευσίνα, Ελληνικό, Σούνιο, Λιμανάκια Αρτέμιδας (Λούτσα) και Μαραθώνας - Σχινιάς] διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις από μουσικούς, ηθοποιούς, εικαστικούς καλλιτέχνες, ντι-τζέις, γκραφιτάδες, ιστιοπλόους.
Επτά κινήσεις πολιτών  συλλογικότητες και πρωτοβουλίες του Θριασίου και του Χαϊδαρίου, υπογράφουν την παρακάτω ΑNAKOINΩΣΗ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
«240 χιλιόμετρα για τον αιγιαλό»
Ένας Μαραθώνιος για την προστασία του ελληνικού αιγιαλού
από  τον Ισθμό έως το Μαραθώνα.
ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ -  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
          Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ!
Ο Αιγιαλός και η παραλία δημόσιος κοινόχρηστος χώρος
Την Τρίτη, 8 Ιουλίου, στην παραλία «Φονιάς», στις 8 το βράδυ, υποδεχόμαστε με μουσική, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα  τον Ηθοποιό και Μαραθωνοδρόμο  Άγι Εμμανουήλ, που θα φτάσει στην Ελευσίνα – πρώτο σταθμό της  υπερμαραθώνιας διαδρομής  από τον Ισθμό μέχρι το Μαραθώνα,  στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Πανελλήνιου Δικτύου  «Ακτές Ώρα Μηδέν»  κατά του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό και τις παραλίες.
Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια εκποίησης του  παραθαλάσσιου, πολιτιστικού  και φυσικού  περιβάλλοντος, αφού ξέρουμε από πρώτο χέρι, τί σημαίνει παραχώρηση ακτών, εγκατάσταση σε αυτές δραστηριοτήτων βαριάς βιομηχανίας, αποκοπή της πόλης από την θάλασσα.
Διαδηλώνουμε, αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε στα σχέδια εμπορευματοποίησης της μοναδικής παραλίας που απέμεινε στην πόλη μας και απαιτούμε την απόδοση του παραλιακού μετώπου στην διαχείριση του Δήμου μας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :
 1) Την ελευθέρωση του θαλάσσιου μετώπου του οικιστικού ιστού από τις εγκαταστάσεις του λιμένα με σκοπό την απόδοση της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης λιμένα στον Δήμο για την ευρύτερη ανάπλασή της. Άμεση έναρξη διαλόγου για την νέα θέση του λιμένα.
2) Την απομάκρυνση από το παραλιακό μας μέτωπο κάθε δραστηριότητας που εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην θάλασσα και καταστρέφει το περιβάλλον και την απαγόρευση εγκατάστασης στο μέλλον οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας. Ο ΟΛΕ να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για την εγκατάσταση νέου διαλυτηρίου πλοίων στο Καλυμπάκι. Χρονοδιάγραμμα διακοπής λειτουργίας του τριτοκοσμικού διαλυτηρίου στην Βλύχα.
3) Την κήρυξη του παράκτιου μετώπου του Δήμου Ελευσίνας και ειδικά της παραλίας «Φονιάς» σε περιοχή προς ανάπλαση και εξυγίανση με χρήσεις κοινόχρηστες και κοινωφελείς.
4) Την επίσπευση των διαδικασιών για την σύνδεση του αρχαιολογικού μας χώρου με την παραλιακή ζώνη και την ανέγερση του νέου Μουσείου στο χώρο του συγκροτήματος Βότρυς – Ελαιουργείο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ.
Ο «Φονιάς» είναι για μας. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ελάτε την Τρίτη το βράδυ 8/7/2014 στο δικό μας πάρτυ, στην δική μας παραλία του «Φονιά».
Στην εκδήλωση συμμετέχουν:
 • Ηθοποιοί του Αττικού Σχολείου Αρχαίου Δράματος
 • Ο τραγουδοποιός Κώστας Λειβαδάς
 • Η ερμηνεύτρια Νατάσα Μωυσόγλου
 • Ηip hop συγκρότημα (Ακατάκριτος & Longviter) 
 • Dj  live set 

 • ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:
  • ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
  • ECOELEUSIS
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «Για την διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της παραλίας της Ελευσίνας και των ελεύθερων χώρων που υπάρχουν κοντά στην θάλασσα»
  • ΘΡΙΑΣΙΟ S.O.S.
  •  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
  • Ελληνικό Δίκτυο των  «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ». [...]

6/7/14

ΚΑΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ! ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.


Ήταν αναμενόμενο να γίνει..  Για να «ενισχυθεί» η  υπόθεση  της μονάδας βιοξήρανσης  και του νέου ΕΜΑΚ στην Φυλή,  θα έπρεπε να υποδειχτεί και μία  μονάδα καύσης  που θα βρίσκεται εντός,  ή πολύ κοντά στην εγκατάσταση της Φυλής  και που θα καίγονται εκεί  τα δευτερογενή καύσιμα SRF που θα παράγονται από τις μονάδες. 
Έτσι η απερχόμενη Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ένα μήνα(23/6/14)  μετά τις περιφερειακές εκλογές (και αφού ο νυν περιφερειάρχης έχασε τις εκλογές), αποφάσισε να μετατρέψει τους καυστήρες της μονάδας καύσης των  επικινδύνων υγειονομικών αποβλήτων που υπάρχει σήμερα,  ούτως ώστε να μπορούν να καίνε και δευτερογενή καύσιμα. 
Δηλαδή θέλουν να κατασκευάσουν τις δυο νέες ΜΕΑ  (μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων) , δηλαδή  ένα δεύτερο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης 400.000 τόνων και μιας μονάδας βιοξήρανσης 700.000 τόνων τον χρόνο και τα παραγόμενα υλικά από αυτές τις μονάδες (πλαστικό και χαρτί) να τα καίνε στην σημερινή μονάδα καύσης νοσοκομειακών αποβλήτων.  
Αυτοί που για λόγους ευθιξίας είπαν πως τάχα θα παραιτηθούν αμέσως μετά τις εκλογές  από την Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ,  προσπαθούν με τις αποφάσεις τους  ακόμα και μετά τις εκλογές  να δημιουργήσουν  τετελεσμένα για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των σκουπιδοεργολάβων που θέλουν να κατασκευάσουν και να εκμεταλλευτούν τις νέες ΜΕΑ. 
Παίρνουν αποφάσεις για τις νέες ΜΕΑ  γνωρίζοντας την πλήρη αντίθεση της νέας ηγεσίας της περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων αυτών. 
Θέλουν πριν φύγουν από την διοίκηση της περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ , να προχωρήσουν όσο μπορούν πιο πολύ ,  την δουλειά με τις μονάδες. 
Θέλουν να βάλουν την καύση των σκουπιδιών από το  παράθυρο,  χωρίς να λένε πως θα φτιάξουν μονάδα καύσης , αλλά μετατρέποντας την υπάρχουσα μονάδα καύσης των νοσοκομειακών. 
Για να το πετύχουν αυτό  αμόλησαν και  τα διάφορα παπαγαλάκια να επαναλαμβάνουν τα γνωστά επιχειρήματα για τους κουτόφραγκους που  καίνε τα σκουπίδια δίπλα στα σπίτια τους κλπ. 
Βέβαια τα σπίτια αυτών που τα  λένε αυτά,  εντελώς συμπτωματικά είναι  στα βόρεια προάστια της Αθήνας ή  στα Νότια προάστια . Κάθε άλλο δηλαδή από δίπλα στην Φυλή. 
Οι άνθρωποι αυτοί προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των σκουπιδοεργολάβων δεν διστάζουν ακόμα και να καταδικάσουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες  της δυτικής Αθήνας να ζουν όλη τους την ζωή στην υποβάθμιση και στην μόλυνση. 
Τα συμφέροντα να πηγαίνουν  καλά και οι άνθρωποι ας ψοφάνε σαν τα σκυλιά από τις αρρώστιες που προκαλεί η μόλυνση των μονάδων επεξεργασίας και καύσης των σκουπιδιών. 
Είναι εντελώς αδίστακτοι! Στο όνομα του κέρδους  καταστρέφουν την ζωή και την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων της δυτικής Αθήνας. 
Αδιαφορούν αν η ζωή χιλιάδων  ανθρώπων υποβαθμίζεται , αν το μέλλον τους υποθηκεύεται,  αν η υγεία τους καταστρέφεται. 
Τους έπιασε τάχα ο πόνος μην πνιγεί η Αττική στο σκουπίδι αν δεν γίνουν οι μονάδες των σκουπιδοεργολάβων. 
Είναι υποκριτές. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη και τίποτα άλλο. 
Αυτοί που έχουν πνίξει στο σκουπίδι και την μόλυνση εκατοντάδες  χιλιάδες ανθρώπους , τώρα παριστάνουν πως ανησυχούν πως θα  πνιγεί η Αττική στο σκουπίδι αν δεν γίνουν οι μονάδες . 
Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο.. 
Στις πρόσφατες εκλογές η πρότασή για τα σκουπίδια  τους ηττήθηκε. Ο Περιφερειάρχης  τους ηττήθηκε. Οι εκλεκτοί τους δήμαρχοι ηττήθηκαν.. Δεν μπορούν να τους σώσουν κάτι γραφικά παπαγαλάκια  που κρύβονται πίσω από τις συνδικαλιστικές ταμπέλες της ΠΑΣΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΣΝΑ για να αναμασούν τα περί κουτόφραγκων. 
Οι  κάτοικοι της δυτικής Αθήνας  δεν θα τους  επιτρέψουν να παίξουν άλλο με την υγεία και την αξιοπρέπεια τους. 
Η απάντηση τους θα είναι δυναμική και ξεκάθαρη . 
Το πάρτι τελείωσε.. 
Η δυτική Αττική θα αλλάξει πρόσωπό . Η ΟΕΔΑ Φυλής  θα κλείσει οριστικά. Τα σχέδια των σκουπιδοεργολάβων και των παρατρεχάμενων τους,  θα μείνουν στα χαρτιά. 

                                                                                           Θωμάς Μπιζάς  μέλος του Γ.Σ της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ.

[...]

4/6/14

Στους πολίτες το μάρμαρο των σκουπιδιών


ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ * ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΣΔΙΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στο σύστημα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων της Ελλάδας κυριαρχεί η ταφή, σε ποσοστό 82% (πίνακας 1). Η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών είναι πολύ μικρή (15%) και γίνεται με κακό και αδιαφανή τρόπο.

Η εκτροπή και ανάκτηση οργανικών είναι απειροελάχιστη (3%) και δεν προέρχεται, κυρίως, από προδιαλογή. Οι δήμοι παρεμποδίζονται να αναπτύξουν δημοτικά συστήματα ανακύκλωσης, προδιαλογής και κομποστοποίησης οργανικών.
Η πολιτεία (υπουργεία και περιφέρειες) έχουν διαλέξει το λάθος τρόπο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Υπονομεύουν βάναυσα το πνεύμα και το γράμμα της ιεράρχησης στη διαχείριση των απορριμμάτων (οδηγία 2008/98/ΕΚ και ν. 4042/2012).
Κρατούν τα αστικά απορρίμματα σε σύμμεικτη μορφή, για να τα οδηγήσουν σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Στις οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι δεσμευτικοί στόχοι της ανάκτησης και, ουσιαστικά, καταργείται η προδιαλογή.
Παράγονται τεράστιες ποσότητες καυσίμων, οι οποίες δεν μπορούν να απορροφηθούν στη βιομηχανία και οδηγούν αναγκαστικά σε νέες μονάδες καύσης. Δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να υπάρξει τεράστιο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος.
Κάνουν αυτό ακριβώς που καυτηριάζει η έκθεση 20 του ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου, με ορατό τον κίνδυνο να χρηματοδοτηθούν έργα που δεν θα εκπληρώνουν τους δεσμευτικούς στόχους της Ε.Ε.
Βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης πολλά έργα μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα), χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τα οποία έχουν αφύσικα μεγάλη δυναμικότητα.
Σε περιοχές, που αντιπροσωπεύουν το 75,6% των μόνιμων κατοίκων της Ελλάδας, στις οποίες η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ, το 2011, ήταν 4.212.320 τόνοι, σχεδιάζονται μονάδες επεξεργασίας με δυναμικότητα 3.916.500 τόνους/έτος. Δηλαδή, το 92,98 % του συνόλου των ΑΣΑ (πίνακας 2). Οι σχετικές συμβάσεις προβλέπεται ότι θα απαιτούν μακροχρόνιες δεσμεύσεις (25-30 χρόνια) για εγγυημένες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ.
Το ποσοστό αυτό δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το 30%. Σε επίπεδο χώρας, αναμένεται η ετήσια παραγωγή 2.073.364 τόνων δευτερογενών καυσίμων (RDF/SRF), όταν η εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία δηλώνει ότι δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερους από 288.000 τόνους/έτος.
Η Πρωτοβουλία Συννενόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ), καθώς και άλλες κοινωνικές οργανώσεις, έχει τεκμηριώσει, τεχνικά και οικονομικά, τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση των ΑΣΑ μπορεί να είναι περιβαλλοντικά ασφαλής, να διασφαλίζει την εκπλήρωση των στόχων και να έχει χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος.
Πρόκειται για την ιδέα της αποκεντρωμένης διαχείρισης, σύμφωνα με την οποία το βάρος πέφτει στη μέγιστη ανάκτηση των υλικών και στην ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των σύμμεικτων, που έχουν ανάγκη επεξεργασίας.
Στηρίζεται στις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας και υλοποιείται σε δημοτικές και διαδημοτικές εγκαταστάσεις. Το μοντέλο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί πιο γρήγορα και με λιγότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
Εγγυάται την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης. Διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών και παράγει οφέλη που μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία και να ανατροφοδοτήσουν νέες δράσεις για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.
Εχει ευελιξία και μπορεί να παρακολουθεί τις προσπάθειες εκπλήρωσης των δεσμευτικών στόχων.
Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσμη για το μέλλον της διαχείρισης των ΑΣΑ, και η Ε.Ε. πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά αν θα συναινέσει στις καταστροφικές επιλογές της πολιτείας ή αν θα επιβραβεύσει τις λογικές της ορθολογικής διαχείρισης. Τόσο απλά.
* Μέλος της κίνησης πολιτών ΠΡΩΣΥΝΑΤ (Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ :

[...]