10/10/09

Ανασκαφές Ι. Τραυλού 1937

Ιερό Αφροδίτης, Ιερά οδός, Λίμνη Ρειτών...1937

''Είναι γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ότι, ήδη από τη δεκαετία του 1930, ο Κ. Κουρουνιώτης σε συνεργασία με τον Ιωάννη Τραυλό, υπό την αιγίδα και με τη χρηματοδότηση της Αρχαιολογικής Εταιρείας, προχώρησαν στη συστηματική ανασκαφή του ιερού της Αφροδίτης στην Αφαία, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, που σήμερα υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Χαϊδαρίου. Παράλληλα προχώρησαν -ο Ιωάννης Τραυλός κατά κύριο λόγο- στη διερεύνηση και αποκάλυψη ενός σημαντικού τμήματος της αρχαίας Ιεράς Οδού, που οδηγούσε από το άστυ της Αρχαίας Αθήνας προς το ιερό της Δήμητρας και Περσεφόνης στην Ελευσίνα...''

Διαβάστε τα πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας του 1937

Μέρος Α΄
Ανασκαφές Ιωάννη Τραυλού 1937 Α΄ σελ. 25-30
Μέρος Β΄
Ανασκαφές Ιωάννη Τραυλού 1937 B΄ σελ. 31-36
Μέρος Γ΄
Ανασκαφές Ιωάννη Τραυλού 1937 Γ΄ σελ. 37- 41

στη συνέχεια θα αναρτήσουμε τα πρακτικά του 1939
για το 1936 διαβάστε εδώ