11/2/14

Το ΥΠΕΚΑ καλεί τα ΕΛΠΕ για εξηγήσεις. Η ΕCOELEUSIS ζητά Έκτακτη Επιθεώρηση SEVESO!


Ύστερα από τις καταγγελίες που δέχθηκε για το σοβαρό πρόβλημα παραμόρφωσης του αντιδραστήρα της μονάδας Νο 32 (FLEXΙCOΚER) του διυλιστήριου Ελευσίνας των ΕΛΠΕ, η Δ/νση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ πραγματοποίησε αυτοψία στην μονάδα τη Τετάρτη 5/2/14.

 Ήδη, με έγγραφό της, καλεί τους υπεύθυνους του διυλιστηρίου να της παράσχουν άμεσα έγγραφη ενημέρωση για το πρόβλημα, την αιτία του και την ημερομηνία εντοπισμού του. Επιπλέον, ζητεί από την εταιρεία δήλωση για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της μονάδας, καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία επιτήρησής της, τα μέσα προστασίας και τα μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω εξέλιξης του προβλήματος. Τέλος, παραγγέλλει και την πραγματοποίηση σεναρίου ατυχήματος που πρέπει να περιλαμβάνει: θραύση του περιβλήματος του αντιδραστήρα, αποτύπωση των ζωνών επιπτώσεων, απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται βάσει του σεναρίου για την προστασία των εργαζομένων, του παρακείμενου κρίσιμου εξοπλισμού και των γειτονικών εγκαταστάσεων. 

Με δεδομένο ότι η Δ/νση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ αποτελεί και την Αδειοδοτούσα Αρχή, από το ανωτέρω έγγραφο είναι πασιφανή τα εξής: 
Α) Η εταιρεία απέκρυψε το πρόβλημα από την Αδειοδοτούσα Αρχή αλλά και τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
Β)Το σοβαρό περιστατικό (παραμόρφωση με πιθανή ρήξη του κελύφους του αντιδραστήρα) ήταν απρόβλεπτο από την πολυδιαφημισμένη Μελέτη Ασφάλειας της εγκατάστασης η οποία δεν συμπεριελάμβανε παρόμοιο σενάριο ατυχήματος! 

Καθώς πληθαίνουν τα ατυχήματα δυσλειτουργιών, βλαβών και αστοχιών του εξοπλισμού με κινδύνους για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και της γειτνιάζουσας περιοχής, η Κίνηση Πολιτών ECOELEUSIS, ήδη από τις αρχές του έτους, με έγγραφό της προς την Δ/νση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών, είχε ζητήσει πληροφόρηση για πιθανές επιθεωρήσεις ή αυτοψίες που είχαν πραγματοποιηθεί στην εγκατάσταση από τον Οκτώβρη του 2012 έως σήμερα. Μάλιστα ζητούσαμε να πληροφορηθούμε «αν κατόπιν των πιθανών αυτοψιών προέκυψαν ευρήματα και υπεδείχθησαν νέα μέτρα ή ετέθησαν νέοι όροι για την λειτουργία του διυλιστηρίου», χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε παραλάβει απάντηση γι’αυτά.

 Ήδη, μετά και τα τελευταία γεγονότα η ΕCOELEUSIS έχει υποβάλλει εγγράφως αίτημα για τη διενέργεια ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ στην εγκατάσταση κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 της ΚΥΑ 12044/613 (SEVESO II).