14/3/12

Απάντηση Φ. Κυρκίτσου στην κριτική της "πράσινης πρότασης"

Απάντηση στην κριτική της πράσινης πρότασης, που έγινε την Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, δημοσιοποίησε ο Φ. Κυρκίτσος, η οποία παρατίθεται στη συνέχεια.

2012_03_08_απάντηση Φ. Κυρκίτσου στην κριτική της πράσινης πρότασης