28/7/11

καλοκαίρι

...θάλασσα, τόποι, ήλιος, ιστορία, διαδρομές, άνθρωποι, αναζητήσεις και στοχοθετήσεις...ο δρόμος είναι άσωτος...
Κτήμα Ευταξία, κόλπος της Ελευσίνας.στο φίλο μας Χ.