28/5/11

Η αρχαία Ιερά οδός στο Χαϊδάρι

Φωτογραφικό υλικό από το νότιο κλάδο της αρχαίας Ιεράς οδού στην Αφαία Σκαραμαγκά.

τμήμα του αρχαίου δρόμου (2005-2009)

νότια από το πάρκινγκ

το ανατολικό τμήμα

διάβρωση (πριν το τοιχίο)

το πάρκινγκ παράλληλα με την αρχαία Ιερά οδό

αριστερά οι εργασίες για το τοιχίο (6ος 2009)

οι εργασίες το καλοκαίρι του 2009

σταμάτησαν τον Αύγουστο του 2009

ο αρχαίος δρόμος αφέθηκε, πάλι, στην τύχη του...