1/5/11

Η Κερατέα επιλέγει την καύση απορριμμάτων???


Με πραγματική απογοήτευση παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Κερατέα.
Η πρόταση διαχείρισης που κατατέθηκε? από την επιτροπή Κερατέας επιλέγει και την ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ, που αποτελεί μέθοδο καύσης απορριμμάτων!!!
Τη στιγμή που η Κυβέρνηση προωθεί την καύση σε όλη την Ελλάδα,
η Κερατέα ανοίγει το δρόμο? σε μια μέθοδο που :
1)ακυρώνει την πρόληψη - διαλογή στην πήγη - ανακύκλωση
2)πενταπλασιάζει τα κόστη διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω των δημοτικών τελών
3)εκλύει επικίνδυνες για την υγεία διοξίνες με αποτέλεσμα να εγκαταλείπεται ως μέθοδος στην Ευρώπη
4)ανοίγει την σκανδαλώδη εισαγωγή σκουπιδιών από το εξωτερικό για να βαφτίζονται βιομάζα και στη συνέχεια να καίγονται επιδοτούμενα ως ΑΠΕ....................???

Διαβάστε:
...Συγκεκριµένα, θα κατασκευαστεί µονάδα µηχανικής διαλογής των απορριµµάτων και εργοστάσιο αεριοποίησης...κλικ
...μένει μικρό ποσοστό για αεριοποίηση και καύση στο εργοστάσιο...κλικ
...Ενδεικτικά παρουσιάζουμε την πρόταση της εταιρίας Elyros, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Γερμανική εταιρία EUROPLASMA S.A...κλικ