3/2/11

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων


Τη Δευτέρα 31/1 έγινε η πρώτη συνάντηση της πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (στην Αττική).
Υπήρξε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον και πολύ ουσιαστική συζήτηση. Αποφασίστηκε να δοθεί συνέχεια , η οποία, εκτός από το άνοιγμα μιας πλατιάς συζήτησης με συμπολίτες μας και συλλογικότητες, θα περιλαμβάνει και δράσεις σε θέματα αιχμής που σχετίζονται
με τις προσπάθειες υλοποίησης των υφιστάμενων σχεδιασμών.

Η πρωτοβουλία για το τεράστιο κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό, ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση-πρόκληση για όλους.
Επικοινωνήστε στο diakinxaid@gmail.com, για πληροφορίες.