22/1/11

Τα ΕΛ.ΠΕ μετρούν την ρύπανση στο Θριάσιο…???

Διαβάζουμε στο magoulaonline:

" Από 1η Νοεμβρίου του 2010, λειτουργεί ο νέος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έπειτα από χορηγία των ΕΛ.ΠΕ , στο κτίριο του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, όπου στεγάζεται το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Ασπροπύργου.

Το γεγονός όμως ότι οι μετρητές είναι χορηγία των ΕΛΠΕ, καθιστά εξ αρχής τις μετρήσεις αναξιόπιστες, καθώς η μέτρηση των ρύπων θα πρέπει να πραγματοποιείται από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τον ίδιο τον ρυπαίνων.

Το ίδιο συμβαίνει και στον δήμο Ελευσίνας όπου και εκεί, οι μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λαμβάνονται από όργανα των ΕΛΠΕ που έχουν εγκατασταθεί στον δήμο."

Θυμίζουμε ότι τα ΕΛ.ΠΕ είναι μια από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας του Θριάσιου πεδίου και ότι στην Ελευσίνα κατασκευάζεται ήδη το νέο διυλιστήριο των ΕΛ.ΠΕ, με πενταπλάσια ισχύ, από το οποίο θα εκλύονται 950.000 τόνοι Διοξειδίου του Άνθρακα το χρόνο(αύξηση 350%).

από την κατασκευή του νέου διυλιστηρίου στην Ελευσίνα