13/1/11

Τα ''κρινάκια'' του Ποικίλου όρους

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο το Ποικίλο πλημμυρίζει από σικελικές στερνμπέργκιες και κρόκους.
Η ανθοφορία των πρώτων αρχίζει από τα τέλη Σεπτεμβρίου και κρατά έως τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ οι κρόκοι ανθίζουν λίγο αργότερα και κρατούν μέχρι τον Δεκέμβριο. Αυτή την περίοδο συναντάμε στο βουνό τρία (3) είδη κρόκων. Τον κρόκο τον εσχαρωτό (Crocus cancellatus ssp mazziaricus), που εξαπλώνεται στη Ν. Βαλκανική - νησιά Αιγαίου και ΝΔ Τουρκία, τον κρόκο του Καρτράϊτ (Crocus cartwrightianus) που είναι ο πρόγονος του ήμερου κρόκου και εξαπλώνεται σε Ν. Ελλάδα – Κυκλάδες και Κρήτη, και τον κρόκο τον λείο (Crocus laevigatus) που έχει την ίδια εξάπλωση. Την ίδια περίοδο ο επίμονος περιπατητής μπορεί να συναντήσει και το προστατευόμενο μικρό και σπάνιο κολχικό το Αττικό (Merendera attica) που φυτρώνει σε πετρότοπους της Ν. Ελλάδας. Από τα είδη αυτά, ο κρόκος του Καρτράιτ χαρακτηρίζεται ως σπάνιο ενδημικό που ο πληθυσμός του μειώνεται λόγω συλλογής, βόσκησης και δόμησης (τράπεζα δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ).
Ο περιπατητής του Ποικίλου μπορεί, ιδιαίτερα τις πρωϊνές και τις απογευματινές ώρες, με τη βοήθεια του φωτός, να απολαύσει και υψηλής αισθητικής θεάσεις, όπως αυτές των φωτογραφιών.
Τάσος Λύτρας


Crocus cancellatus ssp mazziaricus


Crocus cancellatus ssp mazziaricus


Crocus cartwrightianus


Crocus cartwrightianus


Crocus laevigatus


Crocus laevigatus


Merendera attica


Merendera attica


τοπίο στο Ποικίλο όρος


τοπίο από το Ποικίλο όρος