27/11/10

Μικρόκοσμος Ποικίλο όρος

Το Ποικίλο είναι ένα πολύ όμορφο και πολυδιάστατο βουνό.
Θα ανοίξουμε μια νέα θεματική ενότητα με τίτλο ''Μικρόκοσμος'' και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε μιαν άλλη πλευρά του Ποικίλου, αυτή της μικροκλίμακας, έτσι όπως αναδεικνύεται μέσα από τον φωτογραφικό φακό.