23/11/10

Μονή Δαφνίου, δημοσίευμα


Τα Νέα στο άρθρο τους : Τα πληγωµένα τείχη και η «Καρυάτιδα» που αυτοκτόνησε, γράφουν για τη Μονή Δαφνίου...
Μπορεί η Μονή Δαφνίου να είναι ένα από τα σηµαντικότερα βυζαντινά µνηµεία της Ελλάδας και κηρυγµένο µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO και το καθολικό µε τα πολύτιµα ψηφιδωτά του να έχει δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, αλλά τα τείχη που την περιβάλλουν καταρρέουν. Ενα τµήµα του περιβόλου κατέρρευσε πέρυσι τον Νοέµβριο, καθώς έχει ιδιαίτερα καταπονηθεί από τους κραδασµούς λόγω των αυτοκινήτων, τους σεισµούς – έχει την ατυχία να βρίσκεται πάνω σε γεωλογικό ρήγµα – τις πληµµύρες, ενώ προβλήµατα προκαλούνται επίσης από τον ανοµοιογενή τρόπο δόµησής του και το ασταθές έδαφος, την εγκατάλειψη και τα λιθολογήµατα του παρελθόντος.

Βαριές πληγές έχουν τα τόξα του περιβόλου και τα σηµεία σύνδεσης τειχών και πύργων, ενώ στις προτεραιότητες που έχει θέσει το ΥΠΠΟΤ είναι να επανατοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις οι επάλξεις που είχαν αποµακρυνθεί µετά τον σεισµό του 1999 και να συνεχιστούν οι ανασκαφές για την απελευθέρωση τµηµάτων των τειχών, τα οποία και θα αποκαλύψουν πότε ακριβώς χτίστηκαν, καθώς εικάζεται πως ανεγέρθηκαν τον 10ο αιώνα για την άµυνα της Αθήνας, ενώ το συγκρότηµα του Δαφνίου διαµορφώθηκε έναν αιώνα αργότερα. Για το συνολικό έργο αναστήλωσης και ανάδειξης της Μονής Δαφνίου προβλέπεται χρηµατοδότηση 4 εκατ. ευρώ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Αττικής.Για το τμήμα που κατέρρευσε δείτε εδώ.

Στα προβλήματα της Μονής προστίθεται και η άγρια επίθεση από τα eduro που οργιάζουν δίπλα στον νότιο περίβολο...θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.