22/11/10

Σκηνές από το εργοτάξιο στο Ποικίλο όρος

Η μεγαλύτερη γέφυρα της Αττικής κατασκευάζεται μέσα στον τελευταίο πνεύμονα δάσους της δυτικής Αθήνας!
Η εικόνα του εργοταξίου μας δημιουργεί μερικά ερωτήματα :
Τα όρια του έχουν ελεγχθεί τελευταία από κάποιον αρμόδιο ή έχουν ξεχειλώσει εις βάρους του δάσους;
Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, μήπως μοιραία δεν θα τηρηθούν και οι όροι για την αποκατάσταση του τοπίου και την τήρηση του ισοζυγίου πρασίνου;
Λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές οχλήσεις από τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής με γνώμονα τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων;

Θα επανέλθουμε...

δεξιά από τον ευκάλυπτο θάφτηκε η αρχαία Ιερά οδός