22/10/10

Η ΕΡΓΟΣΕ στο Αιγάλεω όρος - Ποικίλο

Οι μπετονιέρες αδειάζουν και ξεπλένουν τα μπετά μέσα στο δάσος.Φωτογραφίες Σμαρώ Δελή.