22/9/10

Το τοξικό νερό ταξιδεύει....

Εξασθενές χρώμιο, αρσενικό, νικέλιο, νιτρικά και φωσφορικά, πλειάδα καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων ρυπαντών συνθέτουν τη γάγγραινα της ρύπανσης που απλώνεται σε ύδατα και εδάφη από τη Βορειοανατολική Αττική και τη Βοιωτία μέχρι την Κεντρική Εύβοια, τις παρυφές της Πάρνηθας και έως τα Μεσόγεια.

Η νέκρωση της ευρύτερης υδρολογικής Λεκάνης του ποταμού Ασωπού συντελείται βαθμιαία για 40 χρόνια από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων, ζωικών υποπροϊόντων κτηνοτροφικών μονάδων και φυτοφαρμάκων...κλικ

Συμβουλή :όπου βλέπετε στο άρθρο για δημάρχους και αρχές...κρατάτε μικρό καλάθι...