19/9/10

Λουλούδια του Ποικίλου

Επιμέλεια : Τάσος Λύτρας.

Anagalis foemina: Φυτό της Μεσογείου. Ανθίζει από Φεβρουάριο έως Απρίλιο.
Στο Ποικίλο το ενδιαίτημά του είναι κυρίως οι δασικοί δρόμοι.

Allyssum saxatile: Άλυσσο το βραχόφιλο. Φυτό της Α. Μεσογείου. Ανθίζει
από Φεβρουάριο έως Μάϊο. Ενδιαίτημά του οι ασβεστολιθικοί βράχοι.

Althaea hirsuta: Φυτό με εξάπλωση σε Ν και ΝΑ Ευρώπη, Δ. Ασία, Β. Αφρική.
Ανθίζει από Μάρτιο έως Μάϊο. Ενδιαίτημά του οι πετρώδεις περιοχές.

Anthemis chia: Ανθεμίς η Χία. Φυτό της Α. Μεσογείου με μεγάλη
προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον. Ανθίζει από Φεβρουάριο έως Μάϊο,
σε φρύγανα, βράχους, χωράφια. Εδώ σε ρεματιά του Ποικίλου.