10/7/10

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

φωτογραφία από το blog ΘΡΙΑΣΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το ΠAKOE (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) στις 14-06-2010 εξέδωσε Δελτίο τύπου συμφώνα με το οποίο οι ακτές τις Δυτικής Αττικής κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 15 Απριλίου έως τις 25 Μαΐου και βρέθηκε ότι από το Πέραμα έως την Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 80%. Για τον έλεγχο υγιεινής του νερού τρείς κυρίως ομάδες μικροβίων χρησιμοποιήθηκαν σαν δείκτες μικροβιακής μόλυνσης, τα TOTAL COLIFORMS (Κολοβακτηριοειδή), FECAL COLIFORMS (Κολοβακτηρίδια) και οι εντερόκοκκοι που προκαλούν ουρολοιμώξεις, ενδοκαρδίτιδα , μηνιγγίτιδα κ.α. [κλικ εδώ]

Επίσης το ΠAKOE στις 5/3/2010 στέλνει στον Nομάρχη Δυτικής Αττικής, στο Δήμαρχο Ελευσίνας και σε άλλους αρμόδιους έκθεση με τίτλο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ. Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δειγματοληψίες και αναλύσεις σε διάφορες περιοχές των νομών Κορινθίας και Δυτικής Αττικής . Στην έκθεση διαφαίνεται το έντονο πρόβλημα της ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου και άλλων χημικών παραμέτρων, καθώς και υψηλό μικροβιακό φορτίο. Το ΠΑΚΟΕ επισημαίνει ότι στις πηγές, στις δεξαμενές και στο δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις , ούτως ώστε να μην τροφοδοτούν οι πηγές ύδρευσης το δίκτυο με επικίνδυνα χημικά και μικροβιακά φορτία. [κλικ εδώ]