23/5/10

Το στρατόπεδο «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ» καλύπτει πάγιες και διαρκείς στρατιωτικές ανάγκες όλων των κλάδων των Ε.Δ.

...στη διακίνηση καυσίμων, είναι ενεργό και για το λόγο αυτό δεν έχει ενταχθεί στα υπό κατάργηση στρατόπεδα που διέπονται από τον Ν.2745/1999.


''Σε απάντηση της υπ’ αρ. 5299/29 Ιαν 2010 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Θανάσης Μπούρας προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα την παραχώρηση του στρατοπέδου «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ» στο δήμο Ασπροπύργου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε υπ’ όψιν μου το Γ.Ε.Σ., η έκταση του στρατοπέδου «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ» με εμβαδό 1396 περίπου στρέμματα, απαλλοτριώθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες Τ.ΕΘ.Α., για δημόσια ωφέλεια και για τις εγκαταστάσεις της 871 ΑΒΕΚ (Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Καυσίμου).

Από την έκταση αυτή, 187 στρέμματα καταλαμβάνει η Λίμνη Κουμουνδούρου και 59 στρέμματα ελώδης έκταση. Επιπλέον, έχουν απαλλοτριωθεί για την Ε.Ο Δυτική Περιφερειακή Λ. Αιγάλεω 22 περίπου στρέμματα και για τον κόμβο Σκαραμαγκά-Κλάδο σύνδεσης Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου με την Περιφερειακή Λ. Αιγάλεω 114 περίπου στρέμματα. Έτσι η σημερινή χερσαία και ορεινή έκταση του στρατοπέδου ανέρχεται σε 1014 περίπου στρέμματα, από τα οποία το ήμισυ περίπου χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της 871ΑΒΕΚ όπου έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις καυσίμων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μέσω αγωγού με τα ΕΛ.ΠΕ Α.Ε (Ελληνικά Πετρέλαια) Ασπροπύργου από όπου παραλαμβάνεται πετρέλαιο για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του Σ.Ξ, της Π.Α. του Π.Ν. και Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ, του Λ.Σ και άλλων Διακλαδικών Υπηρεσιών. Τέλος, έχει εγκριθεί η κατασκευή χημείου ελέγχου πετρελαιολιπαντικών, εντός των ορίων του εν λόγω στρατοπέδου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το στρατόπεδο «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ» καλύπτει πάγιες και διαρκείς στρατιωτικές ανάγκες όλων των κλάδων των Ε.Δ. στη διακίνηση καυσίμων, είναι ενεργό και για το λόγο αυτό δεν έχει ενταχθεί στα υπό κατάργηση στρατόπεδα που διέπονται από τον Ν.2745/1999.
Ωστόσο, το ΥΠ.ΕΘ.Α. είναι πρόθυμο να συζητήσει τεκμηριωμένες προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση η οποία θα ικανοποιεί τόσο την τοπική κοινωνία, όσο και την Στρατιωτική Υπηρεσία.''
πηγή