22/5/10

Ημέρα Βιοποικιλότητας - Ποικίλο όρος

Το Ποικίλο και το όρος Αιγάλεω αποτελούν τους δύο πνεύμονες πρασίνου της δυτικής Αθήνας.
Είναι δύο βουνά που σφίζουν από ζωή με πολύ αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα.
Με αφορμή την ημέρα για την βιοποικιλότητα αναρτούμε φωτογραφίες του Τάσου Λύτρα, περιπατητή - ερευνητή χλωρίδας του Ποικίλου [κλικ εδώ] και παράλληλα ενημερώνουμε πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια θωράκισης του Ποικίλου από συλλογικότητες της περιοχής.
Διαβάστε επίσης ''22 Μαϊου 2010 : Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας. Σημείο καμπής ή όριο θραύσης για την Βιοποικιλότητα;'' από την Ε.Ο.Ε. κλικ εδώ.

Alectoris graeca

22 Μαίου 2010. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας.
Ενα Mantis religiosa μας κοιτάζει από το Ποικίλο με φόβο για την τύχη του είδους του

Melanargia russiae, προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία (π.δ. 67/81) και περιλαμβάνεται στο Red data book of European butterflies ως απειλούμενο είδος

Zerynthia polyxena, περιλαμβάνεται ως προστατευόμενο είδος στο π.δ. 67/81 και επίσης στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία της άγριας πανίδας
και χλωρίδας, επίσης ως είδος για το οποίο απαιτείται η λήψη
των αυστηρών μέτρων προστασίας που αναφέρονται στα
άρθρα 12,14,22 εδ. γ΄

Χλωριδική ποικιλότητα του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου

Η πρωτοβουλιακή χλωριδική έρευνα στο Αιγάλεω – Ποικίλο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, διεξάγεται με επιστημονικά standarts και αποσκοπεί στην προστασία του, έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Έχουν ταξινομηθεί και καταταχθεί έως τώρα 745 αυτοφυή είδη και υποείδη στο βουνό. Αυτός ο κατάλογος, εφόσον συνεχίζεται η έρευνα, θα διευρυνθεί. Ένα σοβαρό ποσοστό από αυτά που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι είδη ενδημικά (33-35), ή/και είδη προστατευτέα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες.

Τάσος Λύτρας