23/3/10

Ερώτηση στη βουλή για την ΕΡΓΟΣΕ


Τον Ιούλιο του 2009, 502 κάτοικοι του Χαϊδαρίου υπέγραψαν ψήφισμα που απαιτεί από την ΕΡΓΟΣΕ:
-Άμεση και τμηματικά περιβαλλοντική αποκατάσταση των ορεινών όγκων.
-Μέτρα πυροπροστασίας.
-Ανασκαφή και ανάδειξη της αρχαίας Ιεράς Οδού.
-Να εφαρμοστούν οι υποδείξεις του ΤΕΕ για τους κραδασμούς, την ηχορύπανση κ.λπ.

Με αφορμή το ψήφισμα και την κινητοποίηση των κατοίκων, έγινε ερώτηση στη βουλή:

"Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

-Ποιο προβλέπεται ότι θα είναι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Ν. Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο του Ο.Σ.Ε.

-Ποια είναι η θέση τους από την μέχρι σήμερα διαπιστούμενη μη τήρηση των όρων που προβλέπονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ποια μέτρα θα λάβουν για την αποκατάσταση των βλαπτικών παρεμβάσεων οι οποίες παρατηρούνται σήμερα;

-Προτίθενται να υιοθετήσουν την θέση-πρόταση του Τ.Ε.Ε. της τοποθέτησης ελαστικού υποστρώματος κατά μήκος των γραμμών για την απορρόφηση των κραδασμών και τον περιορισμό του θορύβου;"

Διαβάστε εδώ την ερώτηση και εδώ το ψήφισμα.