29/7/09

Για τη λίμνη Κουμουνδούρου

Κάθε φορά που βγαίνουν στη δημοσιότητα ανταλλαγές "εγγράφων" εμείς απαντάμε :
δείτε την πραγματικότητα της λίμνης...

...απορρύπανση και ανάδειξη...


..."Ως εκ τούτου επί ερωτήσεων που αναφέρεται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» αλλά δεν αφορούν ευθέως θέματα του Ν. 2190/1920 περί «Ανώνυμων Εταιριών» ή και του Ν. 3016/2002 περί ¨Εταιρικής Διακυβέρνησης», η εταιρεία δεν υποχρεούται να παρέχει απαντήσεις και εξηγήσεις."
..."Η περιοχή της λίμνης Κουμουνδούρου περιλαμβάνεται εντός των ορίων της ζώνης Ζ1 προστασίας του ορεινού όγκου του Αιγάλεω, όπως αυτή θεσμοθετήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του Ν. 2742/1999. Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου..."
..."Τέλος, ο καθαρισμός περιοχών και η αποκομιδή σκουπιδιών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά είναι θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των οικείων Ο.Τ.Α."
..."Η λίμνη των Ρειτών, γνωστή ως λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιοχή του Σκαραμαγκά έχει κηρυχθεί με Υπουργική Απόφαση ως ιστορικός τόπος, με ζώνη προστασίας 50 μέτρων."

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.
Δείτε κι άλλη πραγματικότητα εδώ.