26/3/09

Καλή χρονιά για τα ελληνικά δάση το 2008

AΞIOΣHMEIΩTH αλλά και εν πολλοίς αναμενόμενη μείωση παρουσίασε το 2008 στην Ελλάδα ο «χάρτης» με τις καμένες εκτάσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Συνέχεια...