23/8/08

Είναι λίγο ''καθυστερημένοι'' ?

Με ικανοποίση αντικρίσαμε τις 4 δεξαμενές που τοποθετήθηκαν κατά μήκος της Λ.Αθηνών μετά το Δαφνί.


Βλέπετε το να συμβαίνει το αυτονόητο είναι παράδοξο στον τόπο μας και όταν τελικά συμβαίνει σε κάνει να χαίρεσαι… ή να θυμώνεις? που είμαστε στα τέλη Αυγούστου και τώρα κατάφεραν επιτέλους να βάλουν δεξαμενές στο πιο εύφλεκτο σημείο της περιοχής?
Μήπως είναι λίγο καθυστερημένοι ?Όπως και με τα βαρέλια που τοποθέτησαν μέσα Ιουλίου. Τα μισά από αυτά δεν είχαν κάποιο κουβά ή δοχείο για να πάρει κανείς νερό και να σβήσει μια πιθανή μικροεστία.
Μήπως είναι λίγο καθυστερημένοι ?Και με τους κάδους δίπλα στο άλσος? Δεν μπορούν να τους αδειάζουν συχνότερα, εντάξει. Αλλά θέλει ιδιαίτερη σπουδή να τους μεταφέρουν στην άλλη πλευρά του parking ? ώστε να μην εφάπτονται τα σκουπίδια με τα δέντρα?
Μήπως είναι καθυστερημένοι ?

Ό,τι κι αν είναι, έμεις θα υπερασπιζόμαστε τα αυτονόητα και θα διεκδικούμε τα μέγιστα.