23/8/08

Θα ανακηρυχθούν οι κυνηγετικοί σύλλογοι Οικολογικές οργανώσεις;Γεια και χαρά σου Κυνηγέ


κι’ αέρα στα πανιά σου,


Ούτε πουλί πετούμενο


να μην βρεθεί μπροστά σου !


(Λαϊκό δημώδες)Δείτε για την :ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΜΠΙ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
κλικάροντας τον τίτλο.