9/8/08

Το κουίζ της εβδομάδας

Ερώτηση 1 : Ποιος δήμος της δυτικής Αθήνας τη μια μέρα οργανώνει διαμαρτυρία και την επόμενη κάνει τα στραβά μάτια;

Απάντηση: Ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Την Τετάρτη 14/5/08 ο δήμος Χαϊδαρίου και οι φίλοι του (ΑΣΔΑ), οργάνωσαν 'μεγάλη' διαμαρτυρία έξω από το λιμάνι του Σκαραμαγκά με σκοπό την απαγόρευση της λειτουργίας του. Συμμετείχαν δήμαρχοι, βουλευτές, υπάλληλοι των δήμων, πρόεδροι συλλόγων! Από την 'επομένη' τα πλοία άρχισαν να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν conteiners. Έχουν περάσει από τότε 16 εβδομάδες και η προσέλευση των conteiners γίνεται διαρκώς αυξανόμενη. Υπάρχουν μέρες που ξεφορτώνουν στην προβλήτα δύο πλοία ταυτόχρονα.

Ερώτηση 2 : Ποιο υπουργείο μας δουλεύει ψιλό γαζί;

Απάντηση: το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή κ. Οικονόμου (3/6/08) ο Υφυπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ Σταύρος Καλογιάννης λέει ότι σύμφωνα με το ΓΠΣ του Δήμου Χαϊδαρίου, (όπως ισχύει με τα ΦΕΚ έγκρισης 237Δ/10.4.90 και τροποποίησης 1149Δ/20.9.1996), στην περιοχή δεν προβλέπεται κατασκευή νέου εμπορικού λιμένα. Επίσης δεν έχει υποβληθεί μελέτης τροποποίησης ΓΠΣ που να αφορά το θέμα, ούτε σχετική μελέτη.Όσον αφορά τον καθαρισμό της υπάρχουσας ακτής και τις αισθητικές παρεμβάσεις σε επίπεδο αναπλάσεων, η απάντηση ήταν ότι δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα στο ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικό αίτημα.