26/7/08

Ενέργεια από αγελάδες


Αντιγράφουμε από το: earthsos.blogspot.com από Θεσσαλονίκη.
Η μετατροπή της «κοπριάς» των εκτρεφόμενων ζώων σε μια οικιακή πηγή ανανεώσιμου καυσίμου θα μπορούσε να παράγει αρκετό ηλεκτρισμό ώστε να καλύψει το 3% ολόκληρων των ενεργειακών και καταναλωτικών απαιτήσεων της Βόρειας Αμερικής και να οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με μια νέα έρευνα.