11/6/08

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΛΑ


Με μια πρωτοφανή του απάντηση προς τους Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θαν. Λεβέντη και του ΚΚΕ κ. Δήμου Κουμπούρη (αλλά και των Βουλευτών του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλου, Γ. Μαρίνου, Γ. Μαυρίκου καθώς και του ΛΑΟΣ κ. Βαΐτση Αποστολάτου) , ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Φώλιας αρνείται να καταθέσει έγγραφα στον Βουλή που αφορούν στην αδειοδότηση του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα.

Στην ολιγόλογη απάντησή του ο Υπουργός διαβιβάζει προς τους Βουλευτές ενημερωτικό προς τον Υπουργό Σημείωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΠΕ ΑΕ κ. Ι. Κωστόπουλου με το οποίο ο τελευταίος ζητεί από τον Υπουργό να μην παρασχεθούν τα στοιχεία που τυχόν φυλάσσονται στους φακέλους του Υπουργείου του !

Λίγες ημέρες πριν η Δ/νση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών του ΥΠΑΝ είχε ακολουθήσει παρελκυστική τακτική έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας προκειμένου να παράσχει ανάλογα στοιχεία με το επιχείρημα ότι απαιτείται η λήψη απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Ελευσίνας η οποία « να εξειδικεύει το πρόδηλο έννομο συμφέρον του» !
Για την εν λόγω Υπουργική Απόφαση έχει ήδη κατατεθεί από τον Δήμο Ελευσίνας Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής στο ΣτΕ ενώ η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ έχει υποβάλλει σχετική αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

Οι Βουλευτές ζητούσαν τόσο την κατάθεση στην Βουλή εγγράφων που μνημονεύονταν σε Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για μονάδες του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ, την αλληλογραφία κατά την τελευταία τριετία μεταξύ ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα του νέου σχεδίου γιγάντωσης και εδαφικής επέκτασης του διυλιστηρίου, τις πιθανές αποφάσεις αδειοδότησης που έχουν εκδοθεί από το ΥΠΑΝ την τελευταία διετία, τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για χρησιμοποιηθεί ο χώρος της OWENS ως Ζώνη Ασφαλείας και να σταματήσουν οι διαρροές πετρελαιοειδών από το Διυλιστήριο στο υπέδαφος και την θάλασσα κ.α
Η ενέργεια αυτή του Υπουργού εκτός του ότι παρεμποδίζει τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλο το Εθνικό (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και ΚΥΑ ΗΠ 11764/653/16.3.06) αλλά και Ευρωπαϊκό (2003/4/ΕΚ) νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιβάλλον .
Αποκαλύπτει την μεθοδευμένη προσπάθεια να επικρατήσει σκοτάδι στις διαδικασίες αδειοδότησης των περιβαλλοντοκτόνων για το Θριάσιο Πεδίο σχεδίων εγκατάστασης ενός νέου γιγάντιου διυλιστηρίου.

Η Συντονιστική Γραμματεία