21/6/08

ΒΛΕΠΩ ΦΩΤΙΑ - ΚΑΛΩ ΤΟ 199 - ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΝΩ

Σε περίπτωση κλήσης για πυρκαγιά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρεί μεγάλη προσφορά την ενημέρωσή της στα εξής:
α) Πού; Ποια είναι η ακριβής θέση της πυρκαγιάς.
β) Έκταση; Πόσα τετραγωνικά μέτρα ή πόσα στρέμματα έχουν ήδη καεί.
γ) Είδος πυρκαγιάς (εδάφους: έως 2μ. βάθος, επιφανείας: έως 2μ. ύψος, κόμης: ύψος πάνω από 2μ., σαρωτική: οι τρεις προηγούμενοι τύποι μαζί); Πρακτικά: Τι καίγεται (θάμνοι, χαμηλοί βλάστηση, δέντρα). Ή με άλλα λόγια: να προσδιορίσουμε το ύψος της φωτιάς.
δ) Μήκος μετώπου της φωτιάς; Μέτωπο είναι η πλευρά της φωτιάς προς την κατεύθυνση που προχωράει. Π.χ. αν τα ήδη καμένα βρίσκονται αριστερά μας, το μέτωπο θα είναι δεξιά μας.