26/1/08

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ TON ΔΗΜΑΡΧΟ

Στείλαμε την παρακάτω αίτηση στο Δήμαρχο για να μας απαντήσει στα ερωτήματα που δημιουργούνται από την ανάγνωση των αποφάσεων του Δ.Σ. 14/01/08
(κάντε κλικ στις αποφάσεις)
Παράλληλα εργαζόμαστε για την οριστική ακύρωση του έργου.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Στις 23.01.2008 παραλάβαμε Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. αποφ.1).
Η Κίνησή μας επιδιώκει την ακριβή και αντικειμενική ενημέρωση που δικαιούμαστε ως πολίτες και την αποφυγή οποιασδήποτε παραπληροφόρησης που θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσαμε να μας δώσετε εσείς εγγράφως απαντήσεις στα ερωτήματα που ακολουθούν, καθώς, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14.01.2008, η διαδικασία δεν προέβλεπε την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων επί της προτάσεώς σας, που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Πότε και με ποια διαδικασία προτίθεσθε να προτείνετε στο Υπουργείο Γεωργίας την αλλαγή του τίτλου του έργου από «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΑΦΝΙ» σε «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση Δαφνί, περιοχής Ποικίλου όρους του Δήμου Χαϊδαρίου Νομού Αττικής»;

2. Μέχρι την κατάθεση της πρότασης του Δήμου προς το Υπουργείο Γεωργίας και μέχρι την απάντηση του Υπουργείου, προτίθεσθε να συνεχίσετε τις εργασίες στο εν λόγω έργο;

3. Αν η απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας είναι αρνητική, προτίθεσθε να συνεχίσετε το έργο με τον τωρινό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΑΦΝΙ»;

Εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε θετική για το Χαϊδάρι και το φυσικό περιβάλλον την οριστική ακύρωση του έργου και να τη διεκδικούμε. Με την πεποίθηση πως κι εσείς πιστεύετε ότι οι πολίτες- τόσο αυτοί που με την υπογραφή μας ζητάμε την ακύρωση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΑΦΝΙ» όσο και όλοι οι άλλοι- δικαιούμαστε να γνωρίζουμε τον προγραμματισμό του Δήμου για την περαιτέρω εξέλιξη ή διακοπή του έργου, αναμένουμε τις απαντήσεις σας.

Με εκτίμηση,
Διαρκής κίνηση για την υπεράσπιση των δασών και αλσών του Χαϊδαρίου
Χαϊδάρι 25.01.2008