13/6/09

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ & ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ EΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ


Σας καταγγέλλουμε ότι τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) μετά την πλήρη ισοπέδωση και διαμόρφωση του χώρου 140 στρεμμάτων της πρώην ΟWENS που έγινε σε εκτέλεση της 370/08 άδειας που χορήγησε η Δ/νση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής (συνημ. φωτο Νο 1), έχουν ξεκινήσει νέες εργασίες (εκσκαφές για την δημιουργία υποβάθρου για την εγκατάσταση των νέων μονάδων του διυλιστηρίου, βάσεων θεμελίωσης κ.α) χωρίς καμία οικοδομική άδεια.
Καλείται ο Νομάρχης Δυτ. Αττικής να διατάξει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να παραγγείλουν χωρίς καμιά χρονοτριβή την διακοπή των εκτελούμενων εργασιών (συνημ. φωτο Νο 2, 3, 4).Επίσης, στις 4/5/09 σημειώθηκε νέα διαρροή αργού πετρελαίου από τον Αγωγό 16 ιντσών Πάχης – Ελευσίνας – Ασπροπύργου εντός της εγκατάστασης της ΠΕΤΡΟΛΑ βόρεια της ανατολικής γέφυρας των σωληνοδιαδρόμων. Καλείται ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής να μας ενημερώσει για τις ενέργειές του και να μας πληροφορήσει αν το ατύχημα της διαρροής δηλώθηκε από την εταιρία στις υπηρεσίες του (συνημ. αεροφωτογραφία Νο 5).
Τέλος, η ΠΕΤΡΟΛΑ πραγματοποιεί εκσκαφές και διάνοιξη δρόμου στον Λόφο της Βλύχας εντός Δασικής Έκτασης της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.998/79 ( Πράξη Χαρακτηρισμού Δασάρχη 2390/15-6-2000) και χωρίς άδεια. Καλούνται ο Δασάρχης Αιγάλεω καθώς και ο Νομάρχης να διατάξουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για την πραγματοποίηση αυτοψίας και να παραγγείλουν χωρίς καμία χρονοτριβή την διακοπή των εκτελούμενων εργασιών (συνημ. φωτο Νο 6).Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειές σας.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Βαμβακάς Κώστας, Βασιλείου Γιάννης, Δημόπουλος Βασίλης,
Ρεπούσκου Μιχαλία, Χρηστάκης Χρήστος