6/2/14

Σοβαρό πρόβλημα σε αντιδραστήρα της μονάδας Flexycoker του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα! Κόλαφος για τα ΕΛΠΕ η έκθεση του ΚΕΠΕΚ.


http://www.ecoeleusis.com/

Ενώ τα επεισόδια ρύπανσης και τα ατυχήματα στις νέες μονάδες του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα διαδέχονται το ένα το άλλο, νέο σοβαρό πρόβλημα εμφανίστηκε κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο, αυτή τη φορά στον αντιδραστήρα της προβληματικής μονάδας Νο 32 (FLEXYCOKER). 
Όπως βεβαιώνει με σημερινό «Εξαιρετικά Επείγον» έγγραφό του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) Δυτικής Αττικής, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, διαπίστωσε στρέβλωση του χαλύβδινου αντιδραστήρα R3 της νέας μονάδας 32 (FLEXYCOKER) του διυλιστηρίου! 
Είχε προηγηθεί εύστοχη καταγγελία (30.01.2014) του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας προς το ΚΕΠΕΚ το οποίο ενήργησε άμεσα. Η έκθεση του ΚΕΠΕΚ αποτελεί το πρώτο έγγραφο Ελεγκτικής Αρχής με το οποίο ζητείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή (ΥΠΕΚΑ) να διερευνήσει την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου. 
Στην έκθεση του ΚΕΠΕΚ γίνεται ρητή αναφορά σε «αστοχία της εσωτερικής πυρίμαχης μόνωσης του αντιδραστήρα», διαπιστώνεται ότι «η στρέβλωση δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό του διυλιστηρίου γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για την προβλεψιμότητα παρόμοιου φαινομένου σε οποιοδήποτε σημείο του κελύφους, καθώς και για την εφαρμοζόμενη διαδικασία ελέγχων», επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι «η εγκατάσταση υπάγεται στην οδηγία SEVESO, με αποτέλεσμα πιθανή ρήξη του κελύφους του αντιδραστήρα να έχει ίσως πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εις βάρος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και της ευρύτερης περιοχής», αναφέρεται ότι τα ΕΛΠΕ δεν δεσμεύονται χρονικά «για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος» και τέλος, δηλώνεται η αναρμοδιότητα του ΚΕΠΕΚ να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο της ασφάλειας της εγκατάστασης.
Περισσότερα ΕΔΩ.