13/2/12

Η ρύπανση της Λίμνης Κουμουνδούρου και ο ρόλος των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου

Την τετάρτη 1/2/2012 έγινε ερώτηση στη βουλή με θέμα "Η ρύπανση της Λίμνης Κουμουνδούρου και ο ρόλος των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου".

Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται "...τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου είναι ο κύριος και διαχρονικός ρυπαντής της Λίμνης Κουμουνδούρου. Οι διαρροές των δεξαμενών εισχωρούν στα υπόγεια νερά τα οποία εκρέουν στην Λίμνη, ενώ το ευαίσθητο οικοσύστημά της έχει οδηγηθεί συχνά σε οριακές καταστάσεις (νεκρά ψάρια, ακόμα και ανάφλεξη περιοχής της λίμνης στο παρελθόν).

Κι ενώ εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία, η ελληνική Πολιτεία έχει ενσωματώσει και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», για τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, αντί να υπάρξουν κυρώσεις, η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει στην επιβολή τους, αλλά αντίθετα έχουν καταστήσει τα ΕΛΠΕ προνομιακό συνομιλητή και συνεργάτη τους, στο έργο «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίμνης Κουμουνδούρου και σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης».

Ανάδοχος του εν λόγω έργου είναι το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), φορέας παρακολούθησης και χρήστης των αποτελεσμάτων του έργου το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ φορέας χρηματοδότησης είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ." (συνέχεια...)