6/12/11

Καταμέτρηση πουλιών στη Λίμνη Κουμουνδούρου


Στις 24/11/11, η Ελληνικη Ορνιθολογική Εταιρεία πραγματοποίησε καταμέτρηση πουλιών στη Λίμνη Κουμουνδούρου - Λίμνη Ρειτών.
Ο αριθμός και τα είδη αυξάνονται σημαντικά όσο προχωράει η μεταναστευτική περίοδος.
Οι βαλτόπαπιες έφτασαν τις 44!!!


Καπακλής 6
Κιρκίρι 41
Πρασινοκέφαλη 4
Χουλιαρόπαπια 8
Βαλτόπαπια 44
Νανοβουτηχτάρι 16
Μαυροβουτηχτάρι 5
Σταχτοτσικνιάς 7
Ξεφτέρι 1
Γερακίνα 2
Αετογερακίνα 1
Νερόκοτα 1
Φαλαρίδα 630
Καστανοκέφαλος Γλάρος 70
Ασημόγλαρος 250
Αλκυόνη 4
Σταχτοσουσουράδα 1
Λευκοσουσουράδα 2
Τρυποφράχτης 2
Θαμνοψάλτης 2
Κοκκινολαίμης 8
Μαυρολαίμης 1
Ψευταηδόνι 2
Μαυροτσιροβάκος 1
Δεντροφυλλοσκόπος 9
Καρακάξα 5
Ψαρόνι 10.000
Σπίνος 5