11/11/11

Η ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΞΕΠΕΡΝΑ. ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Η οικονομική κρίση μειώνει συνεχώς τα παραγόμενα απορρίμματα

Πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένο ότι η οικονομική κρίση αλλάζει ριζικά το τοπίο στην διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας. Η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό της ύφεσης και οι μέχρι τώρα μετρήσεις του ΕΣΔΚΝΑ δείχνουν ότι το 2010 η μείωση ήταν περίπου 4%, ενώ το 2011 μπορεί να φθάσει και σε διψήφιο ποσοστό. Με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση θα μας επηρεάζει για πολλά ακόμη χρόνια, θα έχει ως αποτέλεσμα μία σημαντική χρονική υστέρηση στην παραγωγή απορριμμάτων κατά τουλάχιστον μια 15ετία, δηλαδή οι παραγόμενες ποσότητες του 2010 θα ξαναπαραχθούν στην Αττική μετά το 2025.

Εάν γίνουν τα έργα του ΠΕΣΔΑ δεν θα έχουν υλικό να επεξεργαστούν

Εάν στην μεγάλη μείωση των απορριμμάτων, που συντελείται λόγω κρίσης, προσθέσουμε και κάποια αυτονόητα και οικονομικά μέτρα, που μπορεί να παρθούν άμεσα από την πολιτεία και τους ΟΤΑ και να μειώσουν ακόμη περισσότερο τα προς διαχείριση – διάθεση απορρίμματα (παρουσιάζονται ακολούθως), τότε το 2015-2016, που θα είναι έτοιμα προς λειτουργία τα 4 μεγάλα έργα του ΠΕΣΔΑ Αττικής συνολικής δυναμικότητας 1.350.000 τόνους ετησίως, τα προς επεξεργασία απορρίμματα μπορεί να είναι της τάξης των 650.000 τόνων ετησίως με συνεχώς μειούμενο ρυθμό!!!! Αυτό σημαίνει ότι από την πρώτη ημέρα της έναρξης λειτουργίας των 4 έργων του ΠΕΣΔΑ Αττικής θα λείπουν περίπου 700.000 τόνοι απορρίμματα και τα έργα θα υπολειτουργούν με κίνδυνο μάλιστα να πληρώνονται και ποινικές ρήτρες για μη παράδοση υλικού προς επεξεργασία στους αναδόχους των μονάδων.

Ας κάνουμε άμεσα το αυτονόητο

Η κρισιμότητα της περιόδου για την χώρα μας και η απλή λογική υπαγορεύουν να παρθούν έστω και την ύστατη ώρα τα παρακάτω άμεσα μέτρα:

· Πλήρη λειτουργία του ΕΜΑΚ: Την πλήρη λειτουργία του ΕΜΑΚ και από την σημερινή υπολειτουργία των 100.000 t/y μπορεί να φθάσει, με κάποια επιπλέον συμπληρωματικά έργα, στους 400.000-450.000 t/y και με αξιοποίηση του RDF σαν εναλλακτικό καύσιμο σε υπάρχοντες αδειοδοτημένες βιομηχανίες.

· Σταθερή αύξηση της ανακύκλωσης: Η σταθερή αύξηση της ανακύκλωσης θα επιτευχθεί με: α) την επέκταση της λειτουργίας των υπαρχόντων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), β) την δημιουργία νέων ΣΕΔ για έντυπο χαρτί, τα οργανικά υλικά, τα έπιπλα, τα επικίνδυνα οικιακά, το ρουχισμό, τα φάρμακα κ.α. και γ) την συνεχή υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης.

· Δημιουργία 20-25 Πράσινων Σημείων στην Αττική: Για να μπορούν οι πολίτες να παραδίδουν και μόνοι τους πολλά υλικά, που σήμερα είναι δύσκολη η διαχείρισή τους. Άλλωστε, προβλέπεται η δημιουργία τους από τον ΠΕΣΔΑ, το κόστος τους είναι ελάχιστο μπροστά στο κόστος των μεγάλων μονάδων και ταυτόχρονα μπορούν να κατασκευασθούν άμεσα.

· Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης: Προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ η δημιουργία των τριών πρώτων μονάδων κομποστοποίησης στην Αττική, που είναι πολύ οικονομική η κατασκευή τους. Για αυτό θα πρέπει να προηγηθούν για κατασκευή πριν από απόφαση των όποιων άλλων έργων. Επίσης, θα πρέπει να επιτραπεί και η σταδιακή δημιουργία και άλλων μονάδων κομποστοποίησης στην Αττική.

· Καθιέρωση του καφέ κάδου για τα οργανικά σε όλη την Αττική: Με την διαλογή στην πηγή των οργανικών θα εκτρέπεται ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος των απορριμμάτων και θα οδηγούνται για κομποστοποίηση είτε άμεσα στο ΕΜΑΚ, που έχει μεγάλη δυνατότητα, είτε στις νέες μονάδες κομποστοποίησης, που θα δημιουργούνται τα επόμενα έτη. Παράλληλα με την τοποθέτηση του καφέ κάδου για τα οργανικά, μπορεί συμπληρωματικά να προωθηθεί και η οικιακή κομποστοποίηση σε όσους πολίτες το επιθυμούν.

· Άμεση αναβολή των 4 μεγάλων έργων του ΠΕΣΔΑ: Είναι σαφές, ότι θα πρέπει αναβληθούν τα 4 μεγάλα έργα δυναμικότητας 1.350.000 t/y και υπό το φως των νέων δεδομένων να επανεξετασθεί το ποια έργα είναι αναγκαία. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, εκτιμάται, ότι θα μπορούσαν να γίνουν τα 2 από τα 4 έργα και συγκεκριμένα δύο μονάδες κομποστοποίησης με προδιαλογή, συνολικής δυναμικότητας 255.000 t/y (όπως προβλέπεται στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ), που μπορούν να δεχθούν είτε σύμμεικτα είτε προδιαλεγμένα απορρίμματα. Αυτές οι δύο μονάδες είναι απόλυτα επαρκείς για την μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση της Αττικής, ενώ οι άλλες δύο και ακριβές μονάδες, που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ των 400.000 t/y και των 700.000 t/y δεν χρειάζονται να γίνουν στο χώρο της Φυλής και μάλιστα θα απελευθερώσουν και πολύτιμο χώρο στο ΧΥΤΥ.

Ο χρόνος, που υπάρχει είναι ελάχιστος. Οι υπεύθυνοι στα αρμόδια υπουργεία, στην περιφέρεια και στους δήμους θα πρέπει να διεκδικήσουν βιώσιμες λύσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων, αλλιώς άλλες πολύ ακριβές τεχνολογίες θα καλύψουν το κενό ανεβάζοντας στα ύψη τα σημερινά δημοτικά τέλη και καλώντας τους δημότες για άλλη μια φορά να καλύψουν το έλλειμμα της βιώσιμης πολιτικής και της λογικής των πολιτικών μας.

http://www.ecorec.gr/