19/4/11

ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΤΕΛΟΣ

Μετά από 40 χρόνια...ανεξέλεγκτης ρύπανσης και σιγής!...τα λόγια είναι περιττά.
ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΤΕΛΟΣ!!!