18/4/11

Εκδήλωση για το ΧΥΤΑ Φυλής

Δευτέρα 18-4-2011 στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων στις 7μμ.


Η επιτροπή πρωτοβουλίας για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, τη Δευτέρα 18-4-2011 διοργανώνει εκδήλωση –συζήτηση για μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την εγκατάσταση των νέων μονάδων στον ΧΥΤΑ Φυλής.
Η εγκατάσταση νέων..... τεράστιων μονάδων θερμικής επεξεργασίας (καύση) στην Φυλή, θα παρατείνει την ζωή του ΧΥΤΑ για δεκάδες χρόνια ακόμα.
Θα επιβαρύνει δραματικά το ήδη πολύ επιβαρυμένο περιβάλλον της δυτικής Αθήνας.
Θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην δυτική Αττική.
Θα υπονομεύει όλες τις προσπάθειες για εναλλακτικές μορφές διαχείρισης που είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον.
Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Παλεύουμε για την ανατροπή του υπάρχοντος ΠΕΣΔΑ.
Ο τρόπος διαχείρισης που προωθεί σήμερα η κυβέρνηση είναι ο πιο ακριβός και ο λιγότερο φιλικός στο περιβάλλον.
Σήμερα υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης που είναι πιο αποτελεσματικοί , πιο μικρής κλίμακας , πιο αποκεντρωμένοι και πιο φιλικοί στο περιβάλλον.
Μιας διαχείρισης στηριγμένης στην υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, ιδιαίτερα, στις σημερινές συνθήκες της κρίσης.
Μιας διαχείρισης που ενώ είναι πιο οικονομική , ταυτόχρονα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων και δημιουργεί νέες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Μιας διαχείρισης στην υπηρεσία των πολιτών και όχι των εργολάβων.
Η πρόταση των τεσσάρων σημείων για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής είναι η εξής :

1) Καμιά νέα μονάδα στον χώρο της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Φυλής.. Ούτε μονάδα βιοξήρανσης 700.000 τόνων ούτε δεύτερο ΕΜΑΚ 400.000 τόνων. Ούτε πιλοτική μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας όπως προτείνει ο ΕΣΔΚΝΑ και ο Ηλέκτωρ, ούτε μονάδα καύσης που πιστεύουμε πως προετοιμάζουν .

2) Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει και κλίμακα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων που θα πηγαίνουν για ταφή για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση σαν χώρος τελικής διάθεσης.

3) Επανεξέταση και επανασχεδιασμός της λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων. (ΕΜΑΚ, μονάδα αποτέφρωσης νοσοκομειακών κλπ) σσ υπάρχουν σχετικές προτάσεις.

4) Ένταξη της ευρύτερης περιοχής σε ειδικό πρόγραμμα απορρύπανσης και περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης.