2/4/11

Δικαίωμα

...λίγο, για να σκεφτούμε...

Από όλη την Ελλάδα φτάνουν μηνύματα συμπαράστασης στην Κερατέα.
ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ποιος ασχολείται;