14/3/11

Όχι στην καύση των απορριμμάτων!!!

Για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εργολαβικών - ιδιωτικών συμφερόντων κατηγορεί η ΠΟΕ - ΟΤΑ την Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), αναφορικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την υλοποίηση «Πιλοτικής καινοτόμας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με εφαρμογή της διεργασίας της αεριοποίησης μίγματος στερεών βιοκαυσίμων (βιομάζας) και ανακτηθέντος απορριμματογενούς καυσίμου».
Συγκεκριμένα κάνει λόγο για μονάδα λειτουργικής δυναμικότητας 72 τόνων/ημέρα, δηλ. επταπλάσια από το φορτίο που υποδέχεται ο αποτεφρωτήρας Νοσοκομειακών Αποβλήτων «που πάει να περάσει σαν «ερευνητικό πρόγραμμα», έτσι ώστε να επιτευχθεί, η εισαγωγή της περιβαλλοντοκτόνας και καρκινογόνας καύσης στην περιφέρεια Αττικής και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή της.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΟΕ - ΟΤΑ, ζητάται από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. η παραχώρηση χώρου 3,5 στρεμμάτων από τις εγκαταστάσεις του πλησίον αποτεφρωτήρα για να υλοποιηθεί το εν λόγω ερευνητικό έργο.
Παράλληλα η ΠΟΕ - ΟΤΑ ξεκαθαρίζει ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, να αποτρέψει κάθε νέο εγχείρημα εκχώρησης σε ιδιώτες της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να παίζει το ρόλο του «Πόντιου Πιλάτου», να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση του νέου διαβαθμιδικού Συνδέσμου και ζητά από την περιφέρεια Αττικής να «βάλει φρένο» στις παράνομες, όπως χαρακτηρίζει, αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. [πηγή]

Ο αποτεφρωτήρας Νοσοκομειακών Αποβλήτων στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ