26/2/11

Ημερίδες-συζητήσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Το τεράστιο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έστω και καθυστερημένα, αρχίζει σιγά σιγά να συζητιέται ανάμεσα στους πολίτες.

Η προγραμματική σύμβαση κατασκευής τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων προβλέπει τέσσερα εργοστάσια, το ένα στη Φυλή δυναμικότητας 700 χιλιάδων τόνων ετησίως, το άλλο στα Άνω Λιόσια 400 χιλιάδων τόνων και δύο σε Γραμματικό και Κερατέα 127 χιλιάδων και 127.500 αντίστοιχα.
Ο συνολικός σχεδιασμός αποτελεί μια καταστροφική επιλογή με τεράστιες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δίνει τη διαχείριση στους μεγαλοεργολάβους, καταργεί την ανακύκλωση και προωθεί έμμεσα την καύση στο σύνολο των παραγόμενων απορριμμάτων.
Η Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, θα συμμετάσχει και στις δύο ημερίδες - συζητήσεις προσπαθώντας να συμβάλει στην ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου, για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.
Ενημερωτικά :
Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική