14/12/10

Ο υγρότοπος της Λίμνης Κουμουνδούρου-Λίμνη των αρχαίων Ρειτών

Η λίμνη Κουμουνδούρου παρόλη τη ρύπανση από τη βιομηχανική ζώνη του Θριασίου, φιλοξενεί 80 είδη πουλιών, αναμεσά τους και 39 Βαλτόπαπιες (παγκόσμια απειλούμενο είδος). Ανήκει στο ενιαίο οικοσύστημα του όρους Αιγάλεω - Ποικίλου, αλλά δεν είναι καν θεσπισμένος υγρότοπος.
Ο απειλούμενος αυτός οικότοπος και οι προσπάθειες υπεράσπισης του είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρότασης: Το Οικοσύστημα του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλου - Λίμνης Κουμουνδούρου να χαρακτηριστεί περιοχή προστασίας της φύσης.

Σταχτοσουσουράδα στο ανενεργό φράγμα των ΕΛ.ΠΕ

Χουλιαρόπαπια

Κρυπτοτσικνιάς

οι Βαλτόπαπιες της λίμνης Κουμουνδούρου