28/10/10

Συντονιστικό Φορέων και Κινήσεων για την προστασία του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλου και Λίμνης Κουμουνδούρου

Ενημερωτικό δελτίο


Την 15η Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής (ΟΡΣΑ) συνάντησή μας με την Αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Δανάη Αντωνάκου. Στη συνάντηση, από την πλευρά του συντονιστικού, συμμετείχαν οι Ειρήνη Βαλλιανάτου, Γιώργος Κόκκινος, Τάσος Λύτρας, Γιάνης Μιχαλόπουλος, Κώστας Φωτεινάκης.
Η συνάντηση αφορούσε στην Πρόταση που έχουμε υποβάλει για τον χαρακτηρισμό του οικοσυστήματος Αιγάλεω – Ποικίλου και της λίμνης Κουμουνδούρου ως Περιοχής Προστασίας της Φύσης από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής.
Αναπτύχθηκαν τα κύρια σημεία της Πρότασης και η τεκμηρίωσή της με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της χλωριδικής έρευνας, τα στοιχεία της πανίδας της προστατευτέας περιοχής, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ιστορικών και φυσικών τοπίων της. Υπογραμμίσθηκε ο μεγάλος αριθμός προστατευόμενων ειδών, με βάση την ελληνική νομοθεσία, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, όπως αυτός προκύπτει από συγκεκριμένες επιστημονικές έρευνες, γεγονός που επιβάλλει την υπαγωγή της περιοχής σε νομικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας με σκοπό την ανάσχεση της περαιτέρω υποβάθμισής της και την οικολογική της διαχείριση.
Η Αντιπρόεδρος του ΟΡΣΑ μας δήλωσε ότι η περιβαλλοντική προστασία των ορεινών όγκων της Αττικής είναι προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ. Επισήμανε και αυτή, ως κοινή τη διαπίστωση, ότι ο νόμος που διέπει σήμερα τη διαχείριση της περιοχής είναι μόνο χωροταξικός και όχι περιβαλλοντικός, με συνέπεια να θεσπίζονται περιορισμοί και να επιτρέπονται χρήσεις γης αλλά να μην λαμβάνονται μέτρα ουσιαστικής περιβαλλοντικής προστασίας. Μας διαβεβαίωσε ότι θα ενημερώσει τους συνεργάτες της και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού ώστε να ενσωματωθεί η πρότασή μας στο υπό εκπόνηση νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής.
Οι εξελίξεις αυτές μας δημιουργούν αισιοδοξία αλλά δεν μας επαναπαύουν γιατί γνωρίζουμε πόσα ιδιωτικά και άλλα συμφέροντα θέλουν το βουνό πεδίο επενδύσεων και εργολαβικών δραστηριοτήτων.
Οι επαφές του Συντονιστικού με τον ΟΡΣΑ θα συνεχιστούν.
Το Συντονιστικό θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα με σκοπό να ενημερώσει όλους τους φορείς που έχουν συνυπογράψει και υποστηρίξει την πρότασή μας και να συζητήσει την παρουσίασή της σε forum εργασίας μετά τις δημοτικές εκλογές.
Το Συντονιστικό φορέων