8/9/10

Σιδηροδρομική γραμμή Ν. Ικονίου και εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο

''Οκτώβριο οι προσφορές για το Θριάσιο.''

της Μάρως Τσαντήλα

''Στα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να προσέλθουν για να καταθέσουν τις προσφορές τους για το έργο του μεγάλου εμπορευματικού στο Θριάσιο.
Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών έληγε στις 20 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ΓΑΙΑΟΣΕ έλαβε την απόφαση να δώσει παράταση ενός μήνα προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στα ενδιαφερόμενα σχήματα να καταρτίσουν τις προσφορές τους.''...

''Το έργο της σιδηροδρομικής γραμμής είχε χωριστεί σε τρία τμήματα και εκείνο που έχει συναντήσει μεγάλες αντιδράσεις είναι αυτό που περνά από την περιοχή του δήμου Χαϊδαρίου, όπου κάτοικοι και οργανώσεις αντιδρούν υποστηρίζοντας ότι το έργο επιφέρει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και θέτουν επίσης και ζήτημα καταστροφής για το εναπομείναν τμήμα της αρχαίας Ιεράς Οδού που διέρχεται από την περιοχή.''