27/7/10

Νέα ερώτηση στη βουλή για τη Λίμνη Κουμουνδούρου

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε η Λίμνη Κουμουνδούρου να απορρυπανθεί, αξιοποιηθεί και αναδειχθεί ως αρχαιολογικός και οικολογικός χώρος;

2. Αναφορικά με τη μεταφορά των δεξαμενών πετρελαιοειδών από το Πέραμα, έχει αποφασιστεί σε ποια περιοχή θα εγκατασταθούν; Στο ενδεχόμενο μεταφοράς τους στη Λίμνη Κουμουνδούρου, έχει εκτιμηθεί ότι η περιοχή του Θριάσιου Πεδίου που είναι περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη δεν έχει περιθώριο πρόσθετης επιβάρυνσης, αλλά ότι πρέπει να ληφθούν πρόσθετα προστατευτικά μέτρα;

3. Προτίθενται να υλοποιήσουν τις προτάσεις της Γ΄ ΕΠΚΑ περί αξιοποίησης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής;

4. Προτίθενται να διασφαλίσουν, με την προϋπόθεση της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας, τη δυνατότητα πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή των πολιτών και δη των μαθητών στα πλαίσια εφαρμογής εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων;

21.7.10...[κλικ εδώ]

οικογένεια φαλαρίδων μέσα στους ρύπους

Διαβάστε,
κλικάροντας τις εικόνες, τα δημοσιεύματα της Επικαιρότητας Δυτικής Αττικής