26/6/10

Η χλωρίδα και η πανίδα του Ποικίλου

έρευνα,.... σχολιασμός, Τάσος Λύτρας.

Gagea graeca: Γαγέα η ελληνική. Ανθίζει από Μάρτιο έως Μάϊο.
Ενδημικό του Αιγαίου.

Arabis verna: Αραβίς η εαρινή. Ανθίζει από Φεβρουάριο έως Απρίλιο.
Ενδημικό της Μεσογείου.

Anemone coronaria: Ανεμώνη η στεφανωματική. Ανθίζει από Νοέμβριο
έως Απρίλιο. Εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο και την Δυτ. Ασία.

Sternbergia sicula: Στερνμπέργκια η σικελική. Από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο
γεμίζει το Ποικίλο με τις κίτρινες πινελιές της. Ενδημικό της Ανατολικής
Μεσογείου. Προστατεύεται από τη σύμβαση CITES.

Testudo marginata: Κρασπεδωτή χελώνα. Στο Ποικίλο διατηρείται αξιόλογος πληθυσμός αυτού του σπάνιου είδους. Ζει πάνω από 100 χρόνια. Προστατεύεται με το π.δ. 67/81, τη σύμβαση της Βέρνης, τη σύμβαση CITES, περιλαμβάνεται στα παραρτήματα II και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στον Ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο και το IURN Red List ως τρωτό είδος. Ο βαθμός προστασίας που προβλέπεται γι’ αυτήν είναι ο ίδιος με αυτόν
της Caretta-caretta.
Άμεσα κινδυνεύει από το ΔΝΤ στο οποίο εδώ δίνει τη δική της απάντηση.