12/6/10

Σκαραμαγκάς ιστορικά

H πορεία των σπουδαστών υπομηχανικών «καταλήγει» στη θάλασσα του Σκαραμαγκά.
πηγή