3/6/10

ΤΙΤΑΝ και Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Χαλυβουργικής-Καταγγελίες


Ο Χρήστος Χρηστάκης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ελευσίνας, καταγγέλλει ευθέως την δημοτική αρχή Ελευσίνας για τους χειρισμούς της σε σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα της πόλης όπως το ανενεργό λατομείο, το ΤΙΤΑΝ και την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Χαλυβουργικής :

1. Ισοπέδωση του Ανενεργού Λατομείου: Mε τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Εξομάλυνση αναγλύφου στα παλαιά λατομεία Ελευσίνας» ο Δήμαρχος Ελευσίνας προωθεί γρήγορα προς υπογραφή την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Περιβάλλοντος με σκοπό την περαιτέρω λατόμευση 160.000 κυβικών μέτρων αβεστολιθικού υλικού σύμφωνα με μελέτη εξόρυξης της εταιρίας ΤΙΤΑΝ! Ως απατηλό πρόσχημα προβάλλεται ο υποβιβασμός των επικίνδυνων «μυτών» του αναγλύφου και η προσβασιμότητα των λατομείων από τους κατοίκους…
Χωρίς αρχιτεκτονική μελέτη που να υπαγορεύει και να αιτιολογεί μια τέτοια επέμβαση, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, χωρίς διαβούλευση με τους πολίτες και τον τεχνικό κόσμο, με αμφιβόλου νομιμότητας παράκαμψη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και, κυρίως, αντίθετα προς τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης, επιδιώκεται η ισοπέδωση - ακόμα και με ανατινάξεις ! – σε ό,τι έχει απομείνει από τα ανενεργά λατομεία. Η επιχειρούμενη βάναυση επέμβαση θα αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα «ανάπλασης» και «αποκατάστασης» λατομείου με σχεδόν ισοπεδωμένο ανάγλυφο! Όχι μόνο θα απομακρυνθεί η προοπτική δημιουργίας ενός μεγάλου ελεύθερου χώρου πρασίνου και δραστηριοτήτων που έχει ανάγκη η πόλη αλλά, θα μεταβληθούν ακόμα και οι αεροδυναμικές συνθήκες της πόλης. Η πλειοψηφία επωμίζεται μεγάλες ευθύνες για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος το οποίο καταψηφίσαμε πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Επεισόδια εκπομπών σκόνης από το ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας: Στην διοίκηση του ΤΙΤΑΝ μας παρέπεμψε ο Δήμαρχος όταν καταγγείλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα πολλαπλά επεισόδια εκπομπών σκόνης από το εργοστάσιο που δημιούργησαν εφιαλτικές συνθήκες στο κέντρο της πόλης (28/4, 29/4, 4/5 & 13/5). Δεν μας εκπλήσσει η απαράδεκτη στάση του Δημάρχου ! Ξέρει πολύ καλά να υποβαθμίζει τις αντιδράσεις εναντίον της ρυπογόνου λειτουργίας του ΤΙΤΑΝ και να υπερτονίζει τις «αγαθοεργίες» της εταιρίας.

3. Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής Χαλυβουργικής: Έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Κυβέρνηση δεν έχει ανακαλέσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του σχεδίου εγκατάστασης Θερμοηλεκτρικού Σταθμού 880 MW στην Ελευσίνα από την σύμπραξη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΕΗ. Ούτε έχει εκδηλώσει την πρόθεση να μη χορηγήσει την Άδεια Εγκατάστασης. Οι ιδιαίτερες συζητήσεις του Δημάρχου με τους Κυβερνητικούς παράγοντες για το θέμα ελάχιστα ενδιαφέρουν όσο δε συνοδεύονται από χειροπιαστά αποτελέσματα. Κι ενώ είναι βέβαιο ότι η Χαλυβουργική προτίθεται να υλοποιήσει την επένδυση και χωρίς την σύμπραξη με την ΔΕΗ, κινείται έντονα στο παρασκήνιο για την διασύνδεσή της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και προϋπολογίζει -μάλιστα- τη δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2012. Ο Δήμαρχος τους τελευταίους 6 μήνες απέφυγε συστηματικά την πρότασή μας για συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό τη λήψη απόφασης για έντονες διαρκείς διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις. Σε μια χρονική συγκυρία όπου στο όνομα της εξόδου από την οικονομική κρίση κάθε επένδυση θα βαφτίζεται «σωτήρια» για την οικονομία, η Δημοτική Αρχή έχει χάσει πολύτιμο χρόνο για να ασκήσει έντονη πίεση ώστε το θέμα να λήξει οριστικά. Τώρα όλα είναι πιθανά, με ευθύνη της …