25/4/10

Διαφημιστικές πινακίδες

διασταύρωση Καβάλας και Κηφισού

πάνω από τη γέφυρα

το παρκάκι έχει κυριολεκτικά περικυκλωθεί από ταμπέλες

η πιο 'φρέσκια' διαφήμιστική ταμπέλα στο σημείο ...