14/3/10

Επιστολή προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Ο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ έστειλε επιστολή, στους Ε.Υ.Ε.Π. σχετικά με τη δυσοσμία των ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου και τη ρύπανση της Λίμνης Κουμουνδούρου. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗ συνυπογράφει.
...2. Γενικά συμπεράσματα – προτάσεις με αφορμή την απαντητική επιστολή των ΕΥΕΠ:
2.1 Υπάρχει θέμα δυσοσμίας, ατμοσφαιρικών ρύπων (έστω σε βαθμό πολυμέλειας) που προέρχονται από τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου.
2.2 Υπάρχει θέμα διαρροών πετρελαιοειδών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου τόσο από τα ΕΛΠΕ όσο και από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ και του «παρακείμενου στρατοπέδου»
2.3 Η απαίτησή μας για συχνότερους και εντατικότερους ελέγχους με ιδία και σύγχρονα μέσα των Ε.Π. για τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών και υπογείων ρύπων (διαρροές πετρελαιοειδών, στραγγίσματα από ΧΥΤΑ) επιβάλλεται και για έναν ακόμα λόγο. Η Λίμνη Κουμουνδούρου έχει χαρακτηριστεί, εκτός από ιστορικό τόπος (1974) πολύτιμος υγρότοπος. Σύμφωνα με την Ορνιθολογική Εταιρεία έχουν καταγραφεί 75 είδη ορνιθοπανίδας, ορισμένα απ΄ αυτά είναι σπάνια και απειλούμενα...συνέχεια