24/1/10

Λατομείο Μουσαμά στο Ποικίλο. Παλιός ή νέος ΧΥΤΑ;

Το λατομείο έχει μετατραπεί εδώ και χρόνια σε παράνομη χωματερή. Φορτηγά αδειάζουν επικίνδυνα τοξικά χωρίς κανέναν έλεγχο.
Από το 2003 σχεδιάζουν διάφορες χρήσεις για το χώρο : υποδοχέας επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικών καθαρισμών, υποδοχέας λυματολάσπης από την Ψυτάλλεια, νέος ΧΥΤΑ κλπ...όλα ρευστά.
Δύο πράγματα είναι σίγουρα : ότι το λατομείο λειτουργεί παράνομα σαν χωματερή και ότι 'νόμιμα' ψάχνουν τρόπο να φορτώσουν, στην Δυτική Αττική, κι άλλα απόβλητα κι άλλα τοξικά κι άλλη υποβάθμιση!

φωτό 8/9/09

Διαβάζουμε σχετικά στο Έθνος :
Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η διάθεση σκουπιδιών με επικίνδυνες χημικές ουσίες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανενεργού λατομείου στο Ποικίλο Ορος, στο οποίο φορτηγά αδειάζουν συστηματικά το «άγνωστο» φορτίο τους...
Εγκληματικές διαστάσεις έχει πάρει η ανεξέλεγκτη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων στη χώρα μας, δεδομένου ότι η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χημικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να είναι ταυτόχρονα καρκινογόνες, τοξικές και μεταλλαξιογόνες...διαβάστε εδώ

Ιστορικό του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, για το θέμα εδώ
Φωτογραφίες του λατομείου εδώ
Για τη λυματολάσπη εδώ
Και ερώτηση στη βουλή για τα 'σχέδια' : ενώ ένα μέρος της έκτασης σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων από τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων που θα λειτουργήσουν στην Αττική...εδώ